O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Varstvo pravic industrijske lastnine

Avtor ni naveden, 26.6.1997

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 12/19971. V prvem odstavku 122. člena Zakona o industrijski lastnini (Ur. l. RS, št. 13/92), spremenjenega z 21. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja s komentarjem

Mihaela Novak-Kolenko, 26.6.1997

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Mihaela Novak-Kolenko, Pravna praksa, 12/1997Komentarja temeljnega zakona v vzgoji in izobraževanju, ki ureja tako organizacijska in statusna kot tudi finančna vprašanja na vseh področjih preduniverzitetnega izobraževanja, predšolske vzgoje in izobraževanja odraslih, sta se lotila Ksenija Mihovar Globokar in Stane Čehovin. Tako kot so snova...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Skupščina gospodarske družbe: Delničarski sporazum - odločanje po pooblaščencih - notarjeve naloge

Damjan Belič, 26.6.1997

Odvetništvo in notariat, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 12/1997Primer: Določeno število delničarjev je sprejelo in podpisalo delniški sporazum, katerega veljavnost je pet let, podpisniki pa lahko sporazum kadarkoli prekličejo. Podpisniki so tudi izvolili svoje pooblaščence za zastopanje na skupščini. Ali se lahko notar na seji skupščine odloči, da ne upoštev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Šepavi referendum

Borut Šinkovec, 26.6.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 12/1997Slovenija je demokratična republika, ne zato, ker to določa 1. člen ustave, temveč na podlagi tega, kar izhaja iz njenega 3. člena: v Sloveniji ima oblast ljudstvo. Ljudstvu Slovenije, ki ga sestavljajo njegove državljanke in državljani, torej pripada suverenost, ki jo izvršuje posredno in neposredn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Še k "Zakon o javnih naročilih"

Alenka Mordej, 26.6.1997

Proračun

Alenka Mordej, Pravna praksa, 12/1997V prispevku, objavljenem v pp, št. 10/97, sem zapisala, da pri sprožanju javnih razpisov, ki jih izvajajo proračunski uporabniki, v času od prenehanja veljavnosti Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. list RS, št. 28/93 in 19/94), t. j. 20. 5. 1997, do pričetk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Računalniška kriminaliteta

Jaka Repanšek, 26.6.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 12/1997V četrtek, 12. junija, so na Pravni fakulteti v Ljubljani organizirali strokovni posvet o računalniški kriminaliteti. Posvet je bil dobro obiskan, razpravljalci pa so ponudili izčrpen pregled razmer na tem področju v Sloveniji. Kriminaliteti v zvezi z računalniki zaradi možnih načinov storitve, v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Zbornik prispevkov na mednarodni znanstveni konferenci

Suzana Kraljić, 26.6.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja

Suzana Kraljić, Pravna praksa, 12/1997Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je 25. in 26. novembra 1996 organiziral mednarodno znanstveno konferenco z naslovom "Novejše tendence razvoja otroškega prava v evropskih državah - prilagajanje otroškega prava v Republiki Sloveniji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Pravniško društvo Maribor: Novi ZDR in volilni občni zbor

Dušan Jovanovič, 26.6.1997

Društva, javni shodi, prireditve, Delovna razmerja

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 12/1997Na zadnjem preddopustniškem srečanju so člani mariborskega Pravniškega društva 5. junija zvedeli vrsto podrobnosti o, zdaj še, strokovni zasnovi novega zakona o delovnih razmerjih (predaval je dr. Drago Mežnar), v drugem delu srečanja pa so izvedli še redni občni zbor s pregledom dela v minulem razd...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Slovensko sodniško društvo: Občni zbor - izvolitev novega vodstva

Andrej Kozinc, 26.6.1997

Sodišča, Društva, javni shodi, prireditve

Andrej Kozinc, Pravna praksa, 12/1997V okviru sodniškega srečanja v Portorožu smo se dne 13. junija 1997 člani Slovenskega sodniškega društva zbrali na 14. rednem občnem zboru. Poročilo o delu društva za dveletno obdobje 1995-1997 je podal podpredsednik društva, vrhovni sodnik Janez Breznik. Vsebino poročila je mogoče povzeti z njeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Odložitev obveznosti do zdravstvenega zavarovanja

Avtor ni naveden, 26.6.1997

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

, Pravna praksa, 12/1997Zakon o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana (ZPDPJP -Ur. l. RS, št. 12/93) v delu, ki se nanaša na odložitev plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ni v neskladju z ustavo. S tem, ko se z ZPDPJP odlaga plačilo obveznosti in s tem možna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Denacionalizacija - vprašanje kmetijskih zemljišč in gozdov - prehodni zakonodajni referendum

Avtor ni naveden, 26.6.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 12/19971. Prva točka vprašanja, vsebovanega v zahtevi za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-B), ki se glasi: "da se ne vračajo zemlja, gozdovi in druga lastnina fevdalnega izvora", ni v nasprotju z Ustavo, razen kolikor se nanaša na pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo: Razlage in mnenja

dr. Polonca Končar, 26.6.1997

Kolektivne pogodbe

dr. Polonca Končar, Pravna praksa, 12/1997Skladno z določbo 56. člena SKP za gospodarstvo (UL RS 39/93, 23/94, 3/95, 22/95, 3/97) Komisija za razlago SKP za gospodarstvo na predlog strank in zavezancev ter upravičencev iz kolektivne pogodbe oblikuje mnenja in razlage posameznih določb SKP za gospodarstvo. Čeprav sta SKP za gospodarstvo (...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Dokapitalizacija d.o.o. - razmerje med denarnim in stvarnim vložkom

Damjan Belič, 26.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 12/1997Družba, ki ima 3 milijione SIT osnovnega kapitala vplačanega v denarju, je sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala in sicer s stvarnim vložkom (poslovni prostor). Družbenika sta nepremičnino prenesla na družbo in je sedaj v zemljiški knjigi kot lastnik vpisana družba. Registrsko sodišče je v p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Predodelitev otroka - pristojnosti centrov za socialno delo

dr. Andrej Berden, 26.6.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 12/1997Kateri organ (center za socialno delo ali sodišče) je pristojen za odločanje, če smiselno četrtemu odstavku 78. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)po letu dni odkar je center za socialno delo zaupal skupne otroke iz dalj časa trajajoče življenjske skupnosti enemu izmed star...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Poslanstvo Slovenskega sodniškega društva

Aleš Zalar, 26.6.1997

Sodišča, Društva, javni shodi, prireditve

Aleš Zalar, Pravna praksa, 12/1997Slovensko sodniško društvo (v nadaljevanju SSD) je prostovoljna, nepolitična in nepridobitna organizacija. Njena prihodnja dejavnost se navezuje na funkcije, ki so opredeljene v 4. členu Pravil SSD. Spoštovanje in zavzemanje za pravne vrednote ter doseganje višje stopnje demokratične pravne kulture ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Lastnina občinskih upravnih organov

Avtor ni naveden, 26.6.1997

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 12/1997Tretji odstavek 103. člena Zakona o upravi (Ur. l. RS, št. 67/94) ni v neskladju z ustavo. 1. Ustava opredeljuje lastninsko pravico kot enovit pojem in je zato dano varstvo pravice ne glede na to, ali je nosilec pravic fizična, zasebna ali javnopravna oseba.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Spremembe zakona o državnem tožilstvu

Marijan Bobič, 26.6.1997

Državno tožilstvo in javno pravobranilsto

Marijan Bobič, Pravna praksa, 12/1997Državni podsekretar na ministrstvu za pravosodje gospod Boštjan Penko nas je že v 2. številki Pravne prakse z dne 23. januarja 1997 seznanil, da je med drugimi predpisi v zakonodajnem postopku, ali vsaj v postopku priprave, novela zakona o državnem tožilstvu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Še o ugotavljanju (in uporabi) tujega prava v civilnih sodnih postopkih

dr. Dragica Wedam-Lukić, 26.6.1997

Civilni kolizijski predpisi

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 12/1997V PP štev. 9/97 je bil objavljen članek Miha Šipca z naslovom Ugotavljanje tujega prava v civilnem sodnem postopku. Avtor je v svojem prispevku kritično ocenil sedanjo ureditev ugotavljanja tujega prava v postopku in predstavil svoje poglede na to problematiko. Čeprav se je mogoče z nekaterimi njego...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Kaj delajo....

Miloš Likar, 26.6.1997

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 12/1997Cvetka Tukić, svetovalec II. v Referatu za carinsko upravni postopek in postopek o prekrških Carinarnice Sežana: "V Carinarnici Sežana sem zaposlena šesto leto. Pred tem sem delala kot diplomirana pravnica nekaj več kot trinajst let v Gozdnem gospodarstvu Postojna, kjer sem zaradi reorganizacije ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Odgovornost države za škodo, povzročeno v postopkih

dr. Janez Šinkovec, 26.6.1997

Človekove pravice, Mednarodni večstranski akti

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 12/1997I. Procesna jamstva Nova ustava in sprejem Evropske konvencije o pravicah človeka (EKPČ) narekujejo spoznavanje procesnih jamstev, ki jih dajeta oba dokumenta. Kršitev teh jamstev predstavlja protipravno ravnanje državnega organa, to pa je bistvena predpostavka vsake odškodninske odgovornosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Državni nadzor nad lokalnimi skupnostmi

dr. Janez Šmidovnik, 26.6.1997

Lokalna samouprava

dr. Janez Šmidovnik, Pravna praksa, 12/1997Pri državnem nadzoru nad lokalnimi skupnostmi gre za sistem pravnih pravil, s katerimi država: 1. postavlja meje, do kod smejo organi lokalnih skupnosti pri opravljanju svojih nalog, kar pomeni, da postavlja merila za državni nadzor oziroma vrste državnega nadzora, 2. določa mehanizem organov,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Disciplinski postopek: Organ druge stopnje v lokalni skupnosti

Rastko Kozlevčar, 26.6.1997

Lokalna samouprava

Rastko Kozlevčar, Pravna praksa, 12/1997Zakon o lokalni samoupravi - v nadaljevanju ZLS v 2. odstavku 100.b člena (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96 in 26/97) določa, da se za zaposlene v občinski upravi uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni uprav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Pravniško društvo Ljubljana: O spremembah stečajnega zakona

Branka Neffat, 26.6.1997

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Branka Neffat, Pravna praksa, 12/1997Redno mesečno srečanje članov društva v juniju je bilo namenjeno predlaganim spremembam in dopolnitvam zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, katere je obrazložila dr. Nina Plavšak. Izvedeli smo, da so najpomembnejše nameravane spremembe in dopolnitve stečajnega zakona, na kratko po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

O nas in med nami: Šale in anekdote

Jaka Repanšek, 26.6.1997

Ostalo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 12/1997Prometna - prvič: V avtu nekje pri Mariboru, v koloni madžarskih (starih) tovornjakov, prometna poročila na Valu 202: "Piiiip, piiiip. Iz komunikativno-operacijskega centra so sporočili, da je promet na magistralni cesti proti vzhodu povečan. Čakalna doba na mejnem prehodu Dolga vas je dve uri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Pojasnilo k zapisu: "Stečajni postopek - Terjatve nasprotnikov izpodbijanja kot stroški postopka"

Miodrag Đorđević, 26.6.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miodrag Đorđević, Pravna praksa, 12/1997V članku, objavljenem v pp, št. 11/97, pod gornjim naslovom, sem navedel, da naj bi upniki terjatev, ki so zaradi uspešnega izpodbijanja pravnih dejanj oživele po začetku stečajnega postopka, po sodni praksi (sklepu Višjega sodišča v Ljubljani z dne 9. 11. 1994, opr. št. Cpg 1451/94 - pravilno pa je...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

< Vsi
1997(26)
> Junij(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐ EFGHIJ K L M N OP QR SŠ TUVW XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov