O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄42

Začetnice pri zapisovanju praznikov

mag. Tina Verovnik, 9.12.2004

Delovna razmerja

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 42/2004Včasih se mi kakšna snov za jezikovni kotiček ponudi kar sama od sebe; tako je tudi z današnjo. Vsako študijsko leto s študenti prvega letnika že na začetku zagrizemo v kislo jabolko pravopisnih določil glede velike in male začetnice. Prej ali slej pridejo na vrsto tudi imena praznikov in takrat se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄38-39

Sklanjanje tujih lastnih imen (2)

mag. Tina Verovnik, 18.11.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 38-39/2004(Nadaljevanje spiska pravil iz prejšnjega prispevka.) 5. Angleška imena se pogosto končujejo na y. Kadar zaznamuje črka y samostojen glas j, se besedi v slovenščini v odvisnih sklonih dodaja zgolj končnica: Broadway -- Broadwaya. Drugače pa je, kadar je y del pisnega dvoglasnika, ki ga izgovarjam...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Sklanjanje tujih lastnih imen (1)

mag. Tina Verovnik, 11.11.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 37/2004Ob zadnji temi sem napovedala, da bom v enem od prihodnjih prispevkov na podoben način predstavila še najpomembnejša pravila (in težave) pri sklanjanju tujih lastnih imen. Malo sem oklevala, ali naj se tega lotim kar takoj ali naj vam po gori pravil in posebnosti pri vrstnih pridevnikih iz tujih zem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Podomačevanje tujih zemljepisnih lastnih imen in tvorjenje pridevnikov na -ski (2)

mag. Tina Verovnik, 28.10.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 35/2004(Nadaljevanje spiska pravil iz prejšnjega prispevka.) 6. Če se podstava končuje na govorjeni k g h č ž š c z s dž, se ti glasovi zamenjujejo s š, ki postane del obrazila -ški. Pri tem ni pomembno, s katerimi in koliko črkami se ti (izgovorjeni) glasovi prvotno zapisujejo: Celebes -- celebeški; La...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Evro in euro -- res le dve plati istega kovanca?

mag. Tina Verovnik, 23.9.2004

Monetarni predpisi

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 31/2004Prejšnji teden so naši mediji objavili sklep finančnih ministrov Evropske unije, da se mora enotna evropska valuta v vseh članicah pisati enako, torej euro. Naši politiki, ki se zavedajo prislovične slovenske jezikovne občutljivosti, so hiteli razlagati, da se bo nepodomačena oblika uporabljala le "...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Zapisnik ter gospe in gospodje

mag. Tina Verovnik, 16.9.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 30/2004September je čas, ko naravi začenjajo pojemati moči, nam pa se po poletnem lenarjenju vrača delovna vnema. Da je to res, dokazujejo tudi nova vprašanja bralcev, ki se v vsakdanji praksi srečujejo z različnimi jezikovnimi zagatami. Vesela sem vsake ideje za kotiček, vaše sodelovanje pa mi daje tudi o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Označbe gospodarskih družb

mag. Tina Verovnik, 9.9.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 29/2004Bralka T. Z. Z. je poslala naslednje vprašanje: Redno berem vašo rubriko, a se ne spomnim, da ste kdaj pisali o rabi vejice pred kraticami d.d. ali d.o.o. in tako naprej. Zanima me, ali je prav z vejico ali brez nje, na primer: GV Založba, d.o.o. ali GV Založba d.o.o. (…) Slovar slovenskega knjižneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄28

O grešenju in "grešenju"

mag. Tina Verovnik, 2.9.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 28/2004Ko to pišem, so olimpijske igre še v polnem zamahu, naši športni novinarji in komentatorji pa so v teh dneh najbrž med najbolj poslušanimi slovensko govorečimi. Žal so nas spet neutrudno obveščali o odprtju olimpijskih iger, pa čeprav ima slovenščina za abstraktni pomen -- sicer res izposojen, a zat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Športnojezikovne cvetke (2)

mag. Tina Verovnik, 26.8.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 27/2004V prejšnjem kotičku (PP, št. 24/04) sem med drugim ugotavljala, da športne dogodke večinoma določajo podobne, ponavljajoče se okoliščine. Ker novinar oz. poročevalec tega objektivnega dejstva me more spremeniti, se lahko poskuša suhoparnosti izogniti s stilno obarvanim ubesedenjem. Športne strani dn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

Športnojezikovne cvetke (1)

mag. Tina Verovnik, 22.7.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 24/2004Letošnje poletje je bilo in še bo zelo športno obarvano, zato se spodobi, da kakšen kotiček ali dva namenim tudi športu oz. temu, kako se v naših medijih o njem poroča -- seveda ne vsebinsko, temveč z jezikovnega vidika. Ni mi znano, ali obstaja kakšna celovita raziskava o rabi jezikovnih in stilnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄22

Jezikovna (pre)moč oglaševanja

mag. Tina Verovnik, 8.7.2004

Varstvo konkurence, cene, Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 22/2004Občutek imam, da so se že celo ptički na strehah naveličali čivkati, kako velik vpliv ima oglaševanje na naša življenja in kako zelo se je zajedlo v vse mogoče pore in prostore. Tudi v jezikoslovju je že nekaj časa splošno sprejeto dejstvo, da oglasna besedila s svojo vseprisotnostjo pomembno soobli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

O pravočasnosti

mag. Tina Verovnik, 10.6.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 20/2004Urad za slovenski jezik je pred dobre pol leta jezikoslovce in strokovnjake s področja informacijskih tehnologij povabil na posvet o poimenovanju znakov Ž in #, češ da mnogi govorci pri izrazih afna in lojtra kljub desetletni rabi še čutijo njuno izvorno zaznamovanost. Vabilu so se odzvali maloštevi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Korenine poročevalske slovenščine

mag. Tina Verovnik, 3.6.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 18-19/2004Sodobnemu bralcu se zdi samoumevno, da se časopisi za njegovo branje med drugim potegujejo s čim bolj povednimi, nenavadnimi, šokantnimi, marsikdaj celo zavajajočimi naslovi. Da so naslovi prvina, ki se je v časopisju le postopno oblikovala, pa je eden od mnogih dragocenih, s stališča današnjega vas...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Povratni svojilni zaimek svoj (2)

mag. Tina Verovnik, 27.5.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 17/2004Prejšnji kotiček sem zaključila z ugotovitvijo, da so temeljni jezikovni priročniki pri obravnavi rabe povratnega svojilnega zaimka svoj zelo skopi oz. da opisujejo in ilustrirajo le sistemsko, normativno stanje. Nič bolje ni v pomožni jezikovni literaturi, ki problematike načeloma sploh ne obravnav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Povratni svojilni zaimek svoj (1)

mag. Tina Verovnik, 20.5.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 15-16/2004V jezikovnih prispevkih v PP ste lahko že večkrat prebrali, da je v naravi jezika, da se spreminja. Spremembe so več vrst, v grobem pa jih lahko razdelimo na tiste, ki zadevajo vsakokratni nabor jezikovnih sredstev, tj. besedišče, in tiste, ki zadevajo sistemske, slovnične lastnosti jezika na vseh j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Glagol zatrjevati v pravni rabi

mag. Tina Verovnik, 22.4.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 14/2004V prejšnjem kotičku smo na primeru kolokacij z glagolom zavreči pokazali, da se lahko prvina, ki je v splošni rabi (sodeč po slovarskih priročnikih) zaznamovana, v pravni rabi nevtralizira. To se zgodi bodisi zaradi potrebe po natančnem izražanju bodisi zaradi potrebe po ubesedenju pomenov, ki jih s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

Pogodbo sklenemo in ... razdremo?

mag. Tina Verovnik, 1.4.2004

Obligacije

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 12/2004Pred dvema tednoma sem pisala o značilnostih stalnih besednih zvez in o tem, da jih govorci usvajamo, "skladiščimo" in uporabljamo kot enovite leksikalne enote, torej podobno kot enobesedne lekseme. Jezikoslovci -- zlasti slovaropisci -- pa ugotavljajo, da v vsakem jeziku obstaja tudi obsežno leksik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄11

Glagoli na -irati

mag. Tina Verovnik, 25.3.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 11/2004Tokratno vprašanje je prišlo iz uredništva PP: v prispevku o uporabi poligrafa oz. poligrafskega testa v kazenskem postopku avtor uporablja izraz poligrafiranje (pri čemer navaja odločbe nemških sodišč). Ker besede ni ne v SSKJ ne v SP 2000, jih zanima, kako je s takimi prevzetimi izrazi. Poligra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Bil je govor o tem, da niso hoteli imeti opravka z ...

mag. Tina Verovnik, 18.3.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 10/2004Bralka M. Š. zelo pogosto prebere, da so ljudje imeli opravka z ... oz. da niso imeli opravka z ...; da je bilo govora o ..., da ni bilo govora o ... Ker je vedno mislila, da se rodilnik uporablja le ob nikalni glagolski obliki, prosi za pojasnilo. Res je, da t. i. zanikani predmet piscem dela mn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄8-9

Še o SIT in sit

mag. Tina Verovnik, 11.3.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 8-9/2004Bralec F. J. se je odzval na prispevek o številih, v katerem sem mimogrede omenila, da je pravilna krajšava za tolar bodisi SIT ali sit (ne pa tudi Sit). Ker je njegovo vprašanje nekoliko daljše in večdelno, bom tudi odgovarjala postopoma. Bralec meni, da je ime slovenske denarne enote tolar, ne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

To in ono v zvezi s števili (2)

mag. Tina Verovnik, 19.2.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 7/2004V prejšnjem kotičku sem med drugim pisala o tem, kako zapisujemo okrajšavo za slovenski tolar (SIT oz. sit), nisem pa opozorila na še eno zelo pogosto napako, ki se piscem primeri, ko številu sledi znak za neko enoto. Ta znak je lahko bodisi okrajšava za denarno enoto, matematični simbol za odstotke...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

To in ono v zvezi s števili (1)

mag. Tina Verovnik, 12.2.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 6/2004Pred kratkim me je znanec vprašal, kako beremo vejico pri decimalnih številih – je vedno le "cela" ali to "celo" tudi sklanjamo? Pomislila sem, da je to dobra tema za kotiček, saj sem na težavo že večkrat naletela. Ker pa odgovora nikakor ne bi mogla raztegniti tako zelo, da bi bil dolg en cel prisp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄5

Zavedeti se; prizadeti in zadeti (se)

mag. Tina Verovnik, 5.2.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 5/2004Zagotovo se vam je že kdaj zgodilo, da so se vam v nekem obdobju ves čas ponavljale podobne stvari. Če se vam je na primer zazdelo, da imate kakšen kilogram preveč, ste vedno, ko ste odprli časopis ali revijo oziroma vključili televizor ali radijski sprejemnik, naleteli na oglase za učinkovito hujša...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

O izrazu naklanjanje v pravni terminologiji

mag. Tina Verovnik, 29.1.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 3-4/2004Stalna sodelavka PP je pisala, da jo moti beseda naklanjanje, ki se kot zakonski termin uporablja v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Spodnja odlomka sta iz 125. člena tega zakona: (1) Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako pravno dejanje, ki ga je dolžni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄2

Težave z u-jevsko končnico in še čim

mag. Tina Verovnik, 22.1.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 2/2004Bralko A. G., na katere vprašanje sem odgovarjala v prejšnjem kotičku, je razen naslavljanja članov senata sodišča z gospod oz. gospa zmotil tudi "stil" sodnikovega pisanja sodbe, zato je prosila še za komentar tega. Ne vem sicer dobro, ali je s "stilom" merila na sodnikov vzvišeni, na trenutke že m...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(26)

Leto objave

< Vsi
2004(26)
> Januar(3) > Februar(3) > Marec(3) > April(2) > Maj(2) > Junij(2) > Julij(2) > Avgust(1) > September(4) > Oktober(1) > November(2) > December(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ
< Prva črka priimka: V

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov