O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 82)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Predhodne odredbe na podlagi nepravnomočnih sklepov o izdaji plačilnih nalogov

dr. Andrej Ekart, 28.8.2014

Civilni sodni postopki

dr. Andrej Ekart, Pravna praksa, 33/2014Po prvem odstavku 257. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sodišče izda predhodno odredbo na podlagi odločbe domačega sodišča ali drugega organa, ki se glasi na denarno terjatev in ki še ni izvršljiva, če izkaže upnik za verjetno nevarnost, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena. Na podlagi 1. točke prvega odstavka 258. člena ZIZ se je štelo, da je podana nevarnost po 257. členu tega zakona, če se predlog za zavarovanje s predhodno odredbo opira na plačilni nalog in na sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, proti kateremu je bil pravočasno vložen ugovor, če dolžnik v ugovoru zanika obstoj obligacijskega razmerja z upnikom, upnik pa predloži listino, iz katere izhaja verjetnost obstoja obligacijskega razmerja, ali če je bil plačilni nalog ali sklep o izvršbi izdan na podlagi menice ali čeka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Sodnik naj bo učitelj!

dr. Marko Pavliha, 28.8.2014

Pravoznanstvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 33/2014Ambiciozen sodnik mi je nedavno potožil, da šef ni navdušen nad njegovim pedagoškim udejstvovanjem, celo rdečo luč naj bi mu prižgal, kar je razburkalo moj "pravičniški um" in zasrbeli so me prsti. Na pamet sem izustil hipotezo, da bi sodnikom načeloma moralo biti dovoljeno poučevanje, in še več, motivirati in pohvaliti jih je treba, ob predpostavki, da zaradi tega ne trpi sodniško delo. Potem sem pobrskal po pravnoetičnih pravilih, ki so me potolažila, da je pravo tokrat ravno pravšnje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Posledice sodbe v zadevi Intel za presojo izključnih rabatnih sistemov

Lea Vatovec, 28.8.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Lea Vatovec, Pravna praksa, 33/2014Splošno sodišče je v dolgo pričakovani odločitvi sprejelo sodbo, s katero je v celoti potrdilo odločbo Evropske komisije. V slednji Komisija ugotavlja, da je podjetje Intel kršilo pravila konkurenčnega prava, s tem ko je med drugim proizvajalcem originalne opreme dodelilo rabate z zavezo, da bodo vse ali velik del svojih potreb zadovoljevali izključno pri podjetju Intel. Evropska komisija je zaradi ugotovitve kršitve 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) izrekla do zdaj najvišjo dosojeno globo posameznemu podjetju - 1,06 milijarde evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

O nesrečah in izgonu tujcev

Matjaž Kačič, 28.8.2014

Tujci

Matjaž Kačič, Pravna praksa, 33/2014Kot magistrski študent na Evropski pravni fakulteti sem imel maja 2014 možnost asistirati prof. dr. Ernestu Petriču v prvem delu 66. zasedanja Komisije za mednarodno pravo Združenih narodov v Ženevi. V tem delu je Komisija obravnavala štiri teme: zaščito oseb v primeru nesreč, izgon tujcev, naknadne dogovore in naknadno prakso v razmerju do razlage mednarodnih pogodb ter zaščito ozračja. Pozornost bom namenil zaščiti oseb v primeru nesreč in izgonu tujcev, ki sta v sklepni fazi. Prva tema je tako prestala prvo branje, kar pomeni, da je bil predlog Komisije poslan državam, da podajo svoje predloge in pripombe. Druga tema pa je prišla do zaključka, saj se je končalo drugo branje. Predlog Komisije je bil poslan Generalni skupščini OZN v obravnavo in sprejetje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Skrivnostni sin monaškega princa

dr. Andreja Tratnik, 28.8.2014

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 33/2014Neka mlada ženska se je odločila javnosti naznaniti, da je oče njenega otroka nihče drug kot monaški princ Albert. To je storila na zelo odmeven način: v deset strani dolgem intervjuju v tedniku Paris Match je novinarju poleg dejstva o sinu zaupala še mnogo drugih podrobnosti, ki so segale globoko v zasebno življenje princa - o tem, kako sta se spoznala, njunih zmenkih in njunem intimnem odnosu, o tem, kako se je princ odzval na novico, da bo postal oče, in kako je pozneje odigral očetovsko vlogo. Vse je bilo podprto tudi s fotografijami. Princ se s takim načinom obveščanja javnosti ni strinjal in pred francoskimi sodišči dosegel obsodbo založniške hiše, ki izdaja časnik, v katerem je bil intervju objavljen, zaradi posega v njegovo zasebnost. Pri tem pa se je takoj postavilo vprašanje svobode tiska in pravice do svobode izražanja. O tem je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Napačno vpisane prepovedi odtujitve in obremenitve v elektronski zemljiški knjigi

Tomaž Mavri, 28.8.2014

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 33/2014Od začetka uporabe elektronske zemljiške knjige (eZK) sem se že seznanil s številnimi njenimi prednostmi in slabostmi. Kljub temu pa me občasno kakšna pomanjkljivost še vedno zbode v oči. V zadnjem času sem bil namreč priča nekaterim napačno vpisanim pravicam prepovedi odtujitve in obremenitve v eZK za čas po 1. maju 2011, v primerjavi s stanjem zemljiške knjige na dan 30. aprila 2011.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Vsebina PP št.33/2010

Avtor ni naveden, 28.8.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/20143 UVODNIK dr. Marko Pavliha Sodnik naj bo učitelj! 6-10 KAZENSKO PROCESNO PRAVO dr. Primož Gorkič Hramba in obdelovanje prometnih podatkov za namene kazenskega postopka po razveljavitvi ZEKom-1 11-12 ZEMLJIŠKOKNJIŽNO PRAVO Tomaž Mavri Napač
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Razpisi

Avtor ni naveden, 28.8.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2014 Ur. l. RS, št 41/14 1. Javni poziv kolektivnim organizacijam za predlaganje člana Sveta za avtorsko pravo - Urad RS za intelektualno lastnino; rok je 6. september. Ur. l. RS, št. 50/14 2. Direktor - Javni zavod Kobilama Lipica; rok je 1. septe
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Hramba in obdelovanje prometnih podatkov za namene kazenskega postopka po razveljavitvi ZEKom-1

dr. Primož Gorkič, 28.8.2014

Kazenski postopek

dr. Primož Gorkič, Pravna praksa, 33/2014Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-65/13-19 z dne 3. julija 2014 razveljavilo določbe 162.-169. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) o hrambi prometnih in lokacijskih podatkov (med drugim tudi) za namene kaz
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Občina ni izvršila izvršljive odločbe

Avtor ni naveden, 28.8.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2014Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je navajal težave pri uveljavljanju pravice do subvencionirane tržne najemnine. Center za socialno delo je izdal odločbo, da je pobudnik upravičen do subvencionirane tržne najemnine v višini 191,77 evra od 1. februarja 2013 do 31. januarja 2014. Občina s pritožbo zoper to odločbo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ni uspela. Menila je namreč, da subvencionirana tržna najemnina pobudniku ne pripada, ker naj bi živel v nelegalno zgrajenem stanovanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Starejši delavci in delo v izmenah

dr. Nana Weber, 28.8.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 33/2014V skladu z 32. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in 148. členom ZDR-1 nekateri delavci, predvsem zdravstveno osebje, opravljajo delo vedno (in ne le začasno) v treh izmenah, in sicer sedem ur dopoldan, sedem ur popoldan in 11 ur ponoči. Tak delovni čas imajo opredeljen v pogodbi o zaposlitvi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Vlada RS

Avtor ni naveden, 28.8.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2014 Sklep, ki ga je Vlada RS sprejela na dopisni seji (25. avgust 2014): - podprla je kandidaturo Mitje Močnika na mesto generalnega direktorja Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike (ICMPD) s sedežem na Dunaju za obdobje 2015-2019. Sklep, ki ga je Vlada RS spre
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Delavci pred upokojitvijo - nedopustna praksa upravnih organov

dr. Nana Weber, 28.8.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 33/2014Delavcu pred upokojitvijo delodajalec pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga brez delavčevega soglasja ne sme odpovedati, razen v zakonsko določenih primerih. Odpoved brez soglasja je na primer mogoča, če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino. Delavec lahko v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) zniža starostno mejo za pridobitev pravice do starostne pokojnine med drugim zaradi skrbi za otroke, vendar pa iz prakse Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) izhaja, da tega znižanja ne upošteva in izdaja zavrnilne odločbe glede denarnega nadomestila. To privede do absurdne situacije: delavcu je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana zakonito, zato v morebitnem sodnem postopku zoper delodajalca ne bi uspel, glede na njegovo starost je težje pričakovati, da se bo vnovič zaposlil, denarnega nadomestila pa ne prejema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Posredovanje osebnih podatkov najemnika groba

Irena Vovk, 28.8.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2014Najemnik grobnega mesta je leta 2010 odpovedal najemno pogodbo za grobno mesto in grob vrnil upravljavcu pokopališča, pri čemer pokojne iz groba ni ekshumiral. Upravljavec pokopališča je nato grobno mesto uredil in ga leta 2011 oddal drugemu najemniku. Letos pa je družinski član pokojnikov, pokopanih po prvem najemniku, pri upravljavcu pokopališča zahteval osebne podatke novega najemnika grobnega mesta. Ali sme upravljavec pokopališča posredovati osebne podatke o najemniku groba (ime in priimek ter naslov najemnika) družinskemu članu pokojnih v tem grobu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Zvočno snemanje

Irena Vovk, 28.8.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2014Za snemanje pogovorov, razprav posameznikov na različnih sestankih in sejah ni zakonsko urejeno, zato je potrebna vnaprejšnja privolitev udeleženih posameznikov, v sporočilu za javnost opozarja Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, saj v zadnjem času opaža vse več vprašanj in prijav, povezanih z zvočnim snemanjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 28.8.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2014Knjiga v ospredje postavi odnos med spoloma, spolnostjo in kriminalom ter se giblje na polju kriminalitete, kazenskega pravosodja in družbenih ved. Raziskave o spolu, spolnosti in kriminalu so že nekaj desetletij usmerjene k bolj ali manj istim temam. Ta knjiga pa področje raziskovanja razširi na različne discipline, obravnava večje število držav (ZDA in številne druge) in poveča obseg kaznivih dejanj. Zelo raznoliki so tudi avtorji prispevkov: kriminologi, zgodovinarji, pravniki, psihologi in sociologi. Posamezna poglavja se tako dotikajo konvencionalnih tem, na primer nasilja v družini in spolnega nasilja, druga pa tem, ki so se šele pred kratkim prišle v ospredje zanimanja raziskovalcev, kot so trgovina z ljudmi, umori iz časti, spolno nasilje med vojno, posilstva v imenu države in genocid.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Uporaba ZIN, ZDavP-2, ZP-1 ali (le) ZUP v nadzornih postopkih - kako razlagati praznine v področnih zakonih

dr. Polonca Kovač, 28.8.2014

Uprava

dr. Polonca Kovač, Pravna praksa, 33/2014Pri prizadevanju za delovanje pravne države je med drugim pomembna funkcija nadzora, ki jo v javnopravnih zadevah izvajajo predvsem različni upravni organi, od inšpektoratov in davčne oziroma carinske službe do samostojnih agencij. Toda za učinkovit nadzor je primarnega pomena jasnost razmerij, tj. pravic in obveznosti zavezancev na eni strani ter pooblastil in ukrepov nadzornikov na drugi strani. Če ni tako, so ogrožene temeljne prvine ustavnosti delovanja demokratične oblasti, to so predvidljivost, pravna varnost, enakost in zakonitost. Zato je treba kritično oceniti zadnje čase vse bolj razširjeno prakso, ko področni zakoni, kot je Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ne določajo oblike nadzora. S tem se odpirajo različne razlage že o vrsti razmerja oziroma tipu postopka in s tem podrejeni uporabi sistemskih (procesnih) predpisov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

"Več" Evrope ali "manj" Evrope?

dr. Jože Mencinger, 28.8.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 33/2014Kriza je poglobila razlike med uspešnejšim "severom" in manj uspešnim "jugom" Evropske unije in zameglila tradicionalno delitev na "stare" in "nove" članice. "Nove", to je nekdanje socialistične države, so se doslej mnogo uspešneje kot "jug" spopadale s krizo. BDP pri njih raste že od leta 2010 (izjemi sta Hrvaška in Slovenija), v "južnih" (Portugalska, Španija, Italija, Grčija in Ciper) pa se še naprej krči.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Mladi iskalci zaposlitve

Irena Vovk, 28.8.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2014Da bi zagotovili še tesnejšo povezavo med delodajalci in iskalci zaposlitve ter boljšo obveščenost mladih iskalcev zaposlitve pa tudi delodajalcev, so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Zavodom za zaposlovanje vzpostavili spletni iskalnik po programih za mlade.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Nedoločnik in namenilnik

dr. Nataša Hribar, 28.8.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 33/2014Na neki spletni strani sem prebrala zgrožen komentar ljubiteljice knjig in verjetno tudi slovenščine, ki se je jezila nad nepravilno uporabo nedoločnika in namenilnika v dveh romanih znanih slovenskih pisateljev, ki sta imela tako lektorja kot tudi korektorja, verjetno pa tudi urednika. Njeno zgražanje me je spodbudilo, da spregovorim nekaj besed o uporabi nedoločnika in namenilnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Mednarodnopravno varstvo oseb v primeru naravnih nesreč

mag. Natali Gak, 28.8.2014

Vojno pravo, civilna zaščita in orožje

mag. Natali Gak, Pravna praksa, 33/2014Potresi, poplave, suše, hurikani in druge naravne nesreče so pojavi, ki jih obravnavajo različne vede. Pravni in drugi strokovnjaki sodelujejo na državni, regionalni in meddržavni ravni, da bi ljudem, ki se zaradi teh pojavov znajdejo v stiski, takoj ali pa vsaj čim prej zagotovili ustrezno pomoč in olajšali trpljenje. Pogosto poteka sodelovanje brez pravnih ovir, saj so države, ki ne zmorejo same pomagati osebam, ki jih je prizadela naravna nesreča, pripravljene sprejeti humanitarno pomoč iz drugih držav. Toda težave se pojavijo, ko prizadeta država ne more ali noče zagotoviti humanitarne pomoči žrtvam in hkrati zavrača pomoč drugih držav, Združenih narodov in humanitarnih organizacij. Ta in številna druga pravna vprašanja pomoči v primeru naravnih nesreč obravnava Ana Polak Petrič, avtorica doktorske disertacije Mednarodnopravno varstvo oseb v primeru naravnih nesreč (International Legal Protection of Persons in the Event of Natural Disasters, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica 2014).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 28.8.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2014 22. avgust - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije; - sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovn
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Posredovanje prometnih podatkov policiji po sodbi Ustavnega sodišča

Irena Vovk, 28.8.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2014Operater mobilne telefonije je od policije dobil zaprosilo za posredovanje podatka o aktiviranju oziroma uporabi nekega ukradenega mobilnega telefona v njihovem omrežju ter za nadaljnje spremljanje in obveščanje o morebitnem aktiviranju. Zaprosilo je policija izdala na podlagi tretjega odstavka 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Upoštevaje sodbo Ustavnega sodišča št. U-I-65/13 z dne 3. julija 2014, s katero je bila obvezna hramba prometnih podatkov za potrebe policije razveljavljena, operaterjem pa naročeno uničenje hranjenih podatkov, operaterja zanima, ali lahko sploh še posredujejo tovrstne podatke državnim organom (npr. telekomunikacijski operaterji vseeno hranijo podatke o prometu zaradi obračuna, vendar ko se obračun zaključi in je račun plačan, podatke zbrišejo oziroma prepišejo).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Guantánamo na evropskih tleh

Igor Vuksanović, 28.8.2014

Varstvo človekovih pravic

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 33/2014Srhljivo zveneči anglosaški izraz extraordinary rendition je po napadih 11. septembra 2001 postal del pravnega izrazoslovja tako opevane "zahodne civilizacije". Nanaša se na prakso ugrabljanja osumljencev za dejanja terorizma, ki jo izvršujejo državne obveščevalne službe, in njihov tajni prevoz v tuje države, v katerih postanejo žrtve državno organiziranega mučenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Pravni napovednik

Irena Vovk, 28.8.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
33(39) 31-32(43)

Leto objave

< Vsi 2014 Avgust

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐE FG H IJ K LM NOP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov