O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 24
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 598)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Kršitev konkurenčne prepovedi

mag. Drago Mežnar, 26.12.1991

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 25/1991Ali pomeni dejstvo, da je delavec hkrati še ustanovitelj lastnega podjetja, kršitev konkurenčne prepovedi po 1. odst. 7. člena ZDR, tudi če zaradi tega za družbeno podjetje, katerega delavec je, ni izkazana nikakršna nastala škoda, obstoja pa neposredna velika nevarnost, da bo škoda nastala zaradi k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Namen kaznovanja

Avtor ni naveden, 26.12.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 25/1991Ko učbenik kazenskega prava prikazuje zgodovinski razvoj namena kaznovanja, navaja, da danes prevladuje relativna teorija, po kateri je kazen sredstvo za dosego družbenega cilja - preprečevanje kriminalitete s specialno in z generalno prevencijo; kot najstarejšo pa omenja absolutno teorijo, po kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Iz uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 26.12.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 25/1991V zadnjih številkah slovenskega uradnega glasila lahko preberemo, da začenjajo veljati tudi naslednji predpisi: Ur. l. RS, l. I. - št. 29 (12. 12. 1991) Razglašen je novi zakon o Prešernovi nagradi (za vsa področja umetnosti, vsako leto, na počastitvi slovenskega kulturnega praznika, največ 2 vel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Podatki o pogodbeni stranki

mag. Drago Mežnar, 26.12.1991

Obligacije

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 25/1991Vprašanje: Prevozniško podjetje sodeluje v okviru svoje dejavnosti tudi s številnimi zasebnimi avtoprevozniki. Če pač ta partner ne poravna svojih obveznosti prostovoljno, je podjetje prisiljeno vložiti predlog za izvršbo pri sodišču, na območju katerega je sedež dolžnika. Dogaja pa se, da ti zas...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Člani organov upravljanja - varstvo delovnega razmerja

mag. Drago Mežnar, 26.12.1991

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 25/1991Vprašanje: Ali spadajo člani voljene disciplinske komisije in samoupravne delavske kontrole med delavce, katerih delovno razmerje je varovano z določbo 36.c člena zakona o delovnih razmerjih? Odgovor: V 36. c členu republiškega zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90 in 5/91) so d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Iz uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 26.12.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 25/1991Ur. l. RS, 1. I. - št. 30 (14. 12. 1991) Na prvem mestu je tokrat objavljena novela zakona o državljanstvu RS - z dodanima dostavkoma k 40. členu je odrejeno, kdaj je mogoče zavrniti vlogo za pridobitev državljanstva ne glede na sicer izpolnjene pogoje. S posebnim zakonom je predvidena izdaja pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Sedanje "zakonite zamudne obresti" - kraja upnikom, darilo dolžnikom

Jože Dernovšek, 26.12.1991

Obligacije

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 25/1991Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/91-I) določa v 1. odstavku 4. člena, da se v Republiki Sloveniji smiselno uporabljajo kot republiški predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob uveljavi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

O predlogu nove ustave

Dušan Skok, 26.12.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Dušan Skok, Pravna praksa, 25/1991Zadnje letno strokovno-družabno srečanje članov Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana (12. decembra) je sicer zbralo tisto standardno število udeležencev (okoli 40), rekli bi, malo za predmet pogovora: predlog nove slovenske ustave. Kljub temu je bila razprava zanimiva, živahna, dejavna... O...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Mandat samoupravnih organov - podaljšanje

mag. Drago Mežnar, 26.12.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 25/1991Vprašanje: Ali je možno v sedanji situaciji, ko ni več natančnejših zakonskih določil o izvedbi volitev samoupravnih organov v organizaciji, podaljšati dvoletni mandat dosedanjim delegatom delavskega sveta in drugim samoupravnim organom v podjetju in za koliko časa je možno podaljšanje mandata, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Častno sodišče pri GZS...

Mirjana Bekeš, 26.12.1991

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 25/1991...kršitve dobrih poslovnih običajev, ki izhajajo iz objave v sredstvih javnega obveščanja Pri obravnavan u kršitev dobrih poslovnih običajev izhaja Častno sodišče iz splošne opredelitve kršitev, ki so določene v statutu Gospodarske zbornice Slovenije in sicer, da se kot dejanja, ki so v nasprotj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Obvezno avtomobilsko zavarovanje - za realne zavarovalnezneske

Jože Dernovšek, 26.12.1991

Zavarovalništvo

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 25/1991Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije predlagam sprejem odloka o najnižjih zavarovalnih zneskih, za katere se mora skleniti zavarovanje proti avtomobilski odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam. Na podlagi 1. odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Recenzija knjige "Argumentacija v pravu" avtorja MarijanaPavčnika

mag. Mitja Deisinger, 26.12.1991

Pravoznanstvo

mag. Mitja Deisinger, Pravna praksa, 25/1991DR. MARJAN PAVČNIK Argumentacija v pravu MAG. MITJA DEISINGER V pp smo letos spremljali teoretične prispevke prof. dr. Marijana Pavčnika o argumentaciji v pravu (glej št. 2-23/24), sedaj pa se je na knjižnih policah pojavila njegova monografija Argumentacija v pravu ( Od življenjskega prime...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Ali so vlagatelji ustavne tožbe lahko le posamezniki?

dr. Arne Mavčič, 26.12.1991

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 25/1991Ustavna tožba je kot posebno pravno sredstvo za varstvo temeljnih ustavnih pravic pred ustavnim sodiščem relativno redka. Njeno pravno naravo je v podrobnostih praviloma opredelilo ustavno sodišče samo. Tako je ustavnosodna praksa definirala ustavno tožbo kot specifično pravno sredstvo državljana...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Poskus prekrška

Zdenko Pavlina, 26.12.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 25/1991Zakon o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83), ki je stopil v veljavo 1. 1. 1984, je opustil inkriminacij o poskusa prekrška glede na splošne določbe o pooblastilu za kaznivost poskusa pri kaznivem dejanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Ustavno sodišče RS

Avtor ni naveden, 26.12.1991

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1991V postopku pred ustavnim sodiščem so tudi zakoni mlade slovenske države, med njimi dopolnitve zakona o RTV, o financiranju javne porabe, o proračunu RS, državljanstvu, o tujcih, nadalje zakon o delovnih razmerjih (konkurenčna klavzula), o razlastitvi, o kmetijskih in stavbnih zemljiščih. Napadeni so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Pravna zmota

mag. Vid Jakulin, 26.12.1991

Obligacije

mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 25/1991Na Pravni fakulteti v Ljubljani je bilo 10. decembra 1991 v okviru Svobodne katedre predavanje mladega raziskovalca na Inštitutu za kriminologijo Matjaža Jagra o pravni zmoti. Predavanje je bilo uvrščeno v okvir prireditev ob tednu Univerze v Ljubljani. Predavatelj je najprej predstavil ureditev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Zakon o praznikih in nadomestilo OD za praznične dni

Nataša Belopavlovič, 26.12.1991

Kolektivne pogodbe

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 25/1991Novi zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 26/91 ) je začel veljati 22. novembra. Zakon, ki je po obsegu sicer kratek, saj ima le pet členov, je v zborih Skupščine RS povzročil veliko razprav in vrsto nasprotujočih si stališč; na koncu je bil (z izjemo ama...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

V kinoteko - po pravniško znanje

Avtor ni naveden, 26.12.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 25/1991Srečaš profesorja ljubljanskega faxa, povprašaš, kam tako hiti s Kongresnega trga tja proti severu, pa odgovori: "V Kinoteko, predavat!" Začudenje poteši pojasnilo, da prostorska stiska in dober obisk predavanj pač silita k iskanju dodatnih prostorov zunaj sedeža fakultete. Tako torej "ljubljansk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Čestitke k dnevu samostojnosti

dr. Janez Šinkovec, 26.12.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 25/1991Izhajajoč iz Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe, in zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo nar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Zaščita računalniških programov - dogajanja in spremembev Evropi in svetu

Alenka Košak, 12.12.1991

Intelektualna lastnina

Alenka Košak, Pravna praksa, 23-24/1991V tem letu je bilo v Evropi, pa tudi drugje v svetu, narejenih kar nekaj pomembnih korakov v smeri harmonizacije pravnega varstva računalniških programov. Predlog usmeritev za uskladitev pravnega varstva računalniških programov (z angleško oznako: Proposal for a Council Directive on the Legal Pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Vse bliže lastni podjetniški zakonodaji

mag. Drago Mežnar, 12.12.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 23-24/1991Kaže, da se vendarle vse bolj zavedamo: brez gospodarske samostojnosti še tako proklamirana in mednarodno priznana samostojnost ne pomeni kaj dosti. Zato je prav, da se te sedaj zavzeteje posvetimo tem vprašanjem. Kljub temu, da ne smemo verovati v vsemogočnost pravne norme ki bi lahko predvidela...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

"Izdelovanje" pogodb s pomočjo računalnika

Janez Toplišek, 12.12.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Janez Toplišek, Pravna praksa, 23-24/1991V ameriški računalniški industriji so se pritoževali, da so pravniki predragi za sestavljanje osnutkov pogodb. Sedaj se lahko pohvalijo z novim računalniškim programom, ki bo znatno skrajšal čas pravnikovega dela. Program se imenuje "Quickform Contracts" in omogoča sestavljanje posameznih dokumen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 23-24/1991Ur. l. RS - 1. I. - št. 28 (6. 12. 1991 ) Morda najbolj splošen je tu odlok o obrestni meri zamudnih obresti, če zavezanec zamudi plačilo davkov, prispevkov, carine in drugih uvoznih davščin obrestna mera znaša 2,2 % za vsak dan zamude! (s tem je razveljavljen enak odlok, objavljen v Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 23-24/1991Ur. l. RS - 1. I. - št. 27 (29. 11. 1991 ) V tej številki je seveda v ospredju zakon o denacionalizaciji s svojimi 96 členi in zahtevnimi postopki. Ob njem objavlja skupščina RS vrsto različnih imenovanj in razrešitev (tudi v pravosodju).
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Zemljiška knjiga in register podjetij ter vloga notarjev

dr. Marko Ilešič, 12.12.1991

Odvetništvo in notariat, Sodni registri in sodne takse

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 23-24/1991Notar je pravniški poklic, ki je pri nas mlajši in srednji generaciji praktično nepoznan, saj je bil notariat kot institucija ukinjen že leta 1944. Zanimivo je, da v večini drugih socialističnih držav ni prišlo do tako ostrega reza, ampak so notariat le bolj ali manj podržavili, ne pa čisto odpravil...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 24 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(19) 23-24(27) 22(41) 21(25)
20(17) 19(18) 18(28) 17(31)
16(31) 15(34) 14(27) 13(16)
12(19) 10-11(38) 9(12) 8(10)
7(27) 6(28) 5(29) 4(49)
3(27) 2(23) 1(22)

Leto objave

< Vsi
1991(598)
> Januar(45) > Februar(27) > Marec(78) > April(55) > Maj(22) > Junij(57) > Julij(43) > Avgust(34) > September(62) > Oktober(63) > November(66) > December(46)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐE F G HI J K L M N OP QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov