O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Nadomestilo plače

Avtor ni naveden, 9.3.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7/2000V podjetju obračunavajo dodatke za posebne obremenitve pri delu, neugodne vplive okolja in nevarnosti pri delu le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu omenjeni dodatek pripada. V aktu o plačah je določeno, da delavcem pripada nadomestilo plače za čas opravičene odsotnosti z dela ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Invalid III. kategorije in nadurno delo

Avtor ni naveden, 9.3.2000

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 7/2000V podjetju prihaja do potreb po delu prek polnega delovnega časa. Delavci - invalidi III. kategorije delo preko polnega delovnega časa odklanjajo, rekoč, da invalidom ni potrebno opravljati nadurnega dela: - Kako je z nadurnim delom invalidov III. kategorije? - Ali se lahko zahteva od njih, da opr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Regres za prehrano - učiteljici na osnovni šoli

Avtor ni naveden, 9.3.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 7/2000Ravnatelj šole v začetku šolskega leta z letnim delovnim načrtom opredeli tudi obveznosti posameznih delavcev šole. Zaradi potreb vzgojno-izobraževalnega procesa je delo učiteljice, ki je zaposlena s polnim delovnim časom (polna učna obveznost) razporejeno na 4 dni v tednu. Ali delavki pripada re...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Minimalna plača - pripravniki

Avtor ni naveden, 9.3.2000

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

, Pravna praksa, 7/2000Pripravnik je v času opravljanja pripravništva upravičen do osnovne plače v višini 70 % izhodiščne plače, določene za ustrezni tarifni razred. Ali je lahko, glede na navedeno, pripravnikova plača nižja od minimalne plače, določene z zakonom o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač ...? Za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Odškodninsko pravo: "Punitive damages" - penalna odškodnina v slovenskem pravu?

Janez Tekavc, 9.3.2000

Obligacije

Janez Tekavc, Pravna praksa, 7/2000Za slovensko odškodninsko pravo bi lahko rekli, da je dokaj ustaljeno in poenoteno. Mnenja o tem, ali so odškodnine, ki jih prisojajo sodišča, nizke ali visoke, so zelo deljena, razpravo pa bi razvnela tudi njihova višina. V prispevku želim odpreti vprašanje, ki se posredno tiče tudi višine odškodni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Jubilejna nagrada

Avtor ni naveden, 9.3.2000

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 7/20001. Do stečaja podjetja je delavec je pri delodajalcu dopolnil 28,5 let delovne dobe. Še istega leta je drugi delodajalec prevzel vse delavce, med njimi tudi omenjenega delavca, ki bo marca dopolnil 30 let delovne dobe, upoštevaje tudi delovno dobo pri prejšnjem delodajalcu. Ali je delavec upra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Praviloma najbrže vrhovno sodišče

dr. Andrej Berden, 9.3.2000

Sodišča

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 7/2000Kritika interpretacije drugega odstavka 50. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij Kolikor bolj politika pritiska na pravosodne organe, da naj ti prek in izven pravnega sistema kaznujejo "oškodovalce družbene lastnine", toliko bolj postaja sporna interpretacija drugega 50. člena Zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Odpravnina za delavca, ki mu je delovno razmerje prenehalo po ZPPPAI

Avtor ni naveden, 9.3.2000

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7/2000Delavcu je prenehalo delovno razmerje, ker mu je Komisija za uveljavljanje pravice do pokojnine po 7. členu zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPAI) z odločbo priznala pravico do dokupa za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Delo v tujini in pravica do jubilejne nagrade

Avtor ni naveden, 9.3.2000

Kolektivne pogodbe, Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 7/2000Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije v 66. členu določa, da delavcu pripada jubilejna nagrada po izpolnitvi delovne dobe, ki je v tem členu tudi določena (10, 20, 30 let). Delavec je nekaj let delal tudi v Nemčiji. Pojavila se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Sklenitev pogodbe o poslovodenju po upokojitvi

Avtor ni naveden, 9.3.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7/2000Enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo vodi in zastopa direktorica, sicer zaposlena pri edinem družbeniku, ki bo odšla v pokoj. Direktorica v družbi nima nobenega deleža in tudi ne prejema od družbe (hčere) nikakršnega plačila. Za njeno delo jo plačuje edini družbenik, pri katerem je zaposlena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Trajni tehnološki presežki in odpravnine

Avtor ni naveden, 9.3.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7/2000Tretji odstavek 36.f člena zakona o delovnih razmerjih govori o odpravnini, ki pripada delavcem, katerih delo je postalo trajno nepotrebno zaradi nujnih operativnih razlogov v družbi. Prosimo za pojasnilo glede višine odpravnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Delovna razmerja: Uporaba 101. člena ZDR po ustavni odločbi in uveljavitvi novega ZPIZ-1

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 9.3.2000

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 7/2000V 101. členu zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki je bil sprejet leta 1990 in zadnjič noveliran leta 1994, je določeno, da delavcu preneha delovno razmerje z dnem, ko dopolni pogoje za polno starostno pokojnino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Slovenščina v pravni praksi (16.del): Jezikovna kakovost sodnih odločb: knjižno-neknjižno

dr. Monika Kalin-Golob, 9.3.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 7/2000V prejšnji številki smo razpravljali o neknjižnih izrazih v sodnih odločbah in navedli prvo možnost reševanja tovrstnih zagat, tj. spreminjanje neknjižnih prvin v knjižne. To je gotovo težja in zahtevnejša rešitev za tvorca sodnih odločb, vendar pa ne nemogoča, saj kot poklicni uporabnik knjižnega j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Sporočilni opus profesorja Sajovica

Alenka Leskovic, 9.3.2000

Ostalo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 7/2000Profesor dr. Bogomir Sajovic je po naravi skromen mož. Niti ob izidu njegove zadnje knjige z naslovom Posest, ki je že deveta v njegovem opusu temeljitega teoretičnega analiziranja civilnega prava, se ni odločil za javno predstavitev nove študije. O svojih delih je spregovoril ožjemu krogu uglednih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 9.3.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 7/200016. februarja - 6. marca Sreda, 16. 2. Štiri načela. Skupina strokovnjakov (dr. Slavko Gaber, dr. Franci Grad, dr. Tone Jerovšek in dr. Rajko Pirnat) meni, da mora oblikovanje volilnih okrajev po dvokrožnem večinskem sistemu temeljiti na štirih načelih: prvo je načelo zagotavljanja enakega šte...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Pet let po uvedbi notariata v Sloveniji

dr. Vesna Rijavec, 9.3.2000

Odvetništvo in notariat

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 7/2000Pravkar mineva peto leto, od kar je bil sprejet zakon o notariatu, ki je na Slovenskem po petdesetletnem premoru k življenju obudil notarje. Petletno obdobje običajno že predstavlja primerno izhodišče za temeljitejše ocene delovanja neke inštitucije, vendar pa temu sestavku odmerjen prostor omogoča ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Vsebina "Pravna praksa" 007/2000

Avtor ni naveden, 9.3.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 7/2000dr. Marko Pavliha Primer Masleša: (ne)uspeh Sodnega sveta? mag. Božidar Merc Pomen načela javnosti in načela proste presoje dokazov za sodno odločanje Janez Tekavc "Punitive damages" - penalna odškodnina v slovenskem pravu? dr. Andrej Berden "Praviloma najbrže vrhovno sodišče" - Kritika int...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Odmevi: Veljavnost sklepov Pridružitvenega sveta v Republiki Sloveniji

Borut Šinkovec, 9.3.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 7/2000V gledanju in prikazu avtorjev Tomaža Ilešiča, Miha Pogačnika in Primoža Veharja Avtorji prispevka (priloga Pravne prakse, št. 3/00) nam na samem začetku v uokvirjenem poudarku povejo, da od "mestoma šaljivega" načina dosedanjega opozarjanja prehajajo na argumentiran in strokovni pristop. Res bi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Primer Masleša: (ne)uspeh Sodnega sveta?

dr. Marko Pavliha, 9.3.2000

Sodišča

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 7/2000I. Iz 131. člena Ustave RS ter odločbe Ustavnega sodišča RS izhaja, da je Sodni svet ustavni organ sui generis, torej izven sodne, zakonodajne in izvršilne oblasti. Njegova vloga je prima facie zelo pomembna, čeprav javnosti žal skorajda neznana. Med drugim Državnemu zboru RS predlaga kandidate z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Pravni pozitivizem: med demokracijo in vladavino sodstva

dr. Bojan Bugarič, 9.3.2000

Pravoznanstvo

dr. Bojan Bugarič, Pravna praksa, 7/2000V zanimivem članku o vplivu globalizacije na pravo Martin Shapiro ugotavlja, da globalizacija med drugim prinaša tudi drugačno vrednotenje vloge sodne veje oblasti v moderni demokratični družbi. Sodniku se vse bolj pogosto pripisuje vloga "anti-birokratskega" heroja, ki naj bi užival celo večjo legi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Večinski volilni sistem - trda šola demokracije

Janez Pogorelec, 9.3.2000

Državni zbor in državni svet

Janez Pogorelec, Pravna praksa, 7/2000Potem, ko je 25. januarja letos svet LDS sprejel sklep, da bo podprl večinski volilni sistem, postaja vse verjetnejša možnost, da bomo konec leta vendarle volili po tem volilnem sistemu, kot je to zapovedala ustavna odločba U-I-12/97 (Uradni list Republike Slovenije, št. 82/98). Zato se je zanimivo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Akademik prof. dr. Aleksander Bajt: 1920-2000

dr. Alenka Šelih, 9.3.2000

Ostalo

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 7/2000V lepem februarskem jutru nas je dohitela vest, za katero smo nesmiselno upali, da je ne bo in za katero smo hkrati vedeli, da mora priti: končala se je življenjska pot univerzitetnega učitelja, ki je učil tudi mojo generacijo, profesorja in akademika Aleksandra Bajta. Bilo je le nekaj dni pred njeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Sodstvo: Pomen načela javnosti in načela proste presoje dokazov za sodno odločanje

mag. Božidar Merc, 9.3.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 7/20001. NAMESTO UVODA V nekem slovenskem dnevniku sem pred kratkim zasledil prispevek, v katerem je zapisana trditev, da slovensko pravosodje ni pravosodje ampak krivosodje, ker je večina sodb pristranskih. V samo vsebino zapisanih trditev in v vsebino prispevka se ne spuščam, razen tega pa pri svojem...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7

Leto objave

< Vsi
2000(23)
> Marec(23)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJK L M NOP QR SŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov