O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Glosa: Pa dajmo soočiti pravne strokovnjake!

dr. Marko Pavliha, 6.9.2001

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 26-27/2001* "Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vabimo vas, da si v današnjih Odmevih ogledate soočenje dveh uglednih pravnih strokovnjakov, prof. dr. Paragrafnika s Fakultete za pravo odločitev in gospoda Vseznalca, glavnega tajnika Stranke vsesplošnega protestiranja, ki jima bomo postavili nekaj vprašan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Znotraj zlatega trikotnika Evropske univerzitetne reforme(*1)

dr. Peter Jambrek, 6.9.2001

Višje in visoko šolstvo

dr. Peter Jambrek, Pravna praksa, 26-27/2001Slovenska visokošolska zakonodaja Znotraj zlatega trikotnika Evropske univerzitetne reforme(*1) Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije(*2) je v ponedeljek, 3. septembra letos objavila prvi razpis za vpis(*3) v podiplomski magistrski študij "Državne in evropske študije."(*4)
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Ravnanje z odpadki

Bernarda Poje, 6.9.2001

Varstvo okolja

Bernarda Poje, Pravna praksa, 26-27/2001GV Založba, d. o. o. je nedavno izdala knjigo Adrijane Viler Kovačič z naslovom ravnanje z odpadki. Knjiga zasluži pozornost vseh, ki se srečujemo s problematiko odpadkov. Normativna ureditev ravnanja z odpadki je bila do nedavnega eno izmed najslabše urejenih področij varstva okolja v Sloveniji,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Pomorsko pravo: Vladavina prava na svetovnih oceanih

Miša Zgonec-Rožej, 6.9.2001

Pomorski in rečni promet

Miša Zgonec-Rožej, Pravna praksa, 26-27/2001Poletna šola mednarodnega prava Šesta "Rhodos Academy of Oceans Law and Policy" je potekala od 9. do 27. julija 2001 z naslovno temo "Promoting the Rule of Law in the World"s Oceans". Akademija je institucija, ki jo sponzorirajo številni mednarodni inštituti, to so: the Agean Institute of the ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Slovenščina v pravni praksi (59.del): Kultura govora in prevzeto (1)

dr. Monika Kalin-Golob, 6.9.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 26-27/2001Tako kot pri pisavi se nam tudi pri govoru rado zaplete pri tujih besedah. V svetu, ki je vse manjši, se vsak dan srečujemo z imeni, kraji, kraticami, novimi predmeti in pojavi, poimenovanimi po tuje. Vsi s seboj prinašajo neslovensko pisno in izgovorno podobo. O pisavi prevzetega sem že pisala, dan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Pridobivanje lastnih delnic na podlagi 240. člena ZGD

mag. Saša Prelič, 6.9.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 26-27/20011. Ali lahko uprava delniške družbe samostojno in neposredno na podlagi 240. člena ZGD sprejema odločitve o pridobivanju lastnih delnic (brez opredelitve tega področja v statutu in brez predhodne odločitve o tem na skupščini)? Odgovor na vprašanje je odvisen od tega, iz katerega razloga (dopus...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Pravice presežnih delavcev

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26-27/2001Zaradi nujnih operativnih razlogov so delavci prejeli sklepe o prenehanju delovnega razmerja. V sklepih je navedeno, da posameznemu delavcu pripada odpravnina v višini več (različno od 4 - 15) povprečnih plač, doseženih v zadnjih treh mesecih dela na svojem delovnem mestu. V sklepu oziroma obrazloži...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Soupravljanje: Delavsko soupravljanje v d.o.o.

mag. Mato Gostiša, 6.9.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 26-27/2001Skladno z ZGD je družba organizirana kot d. o. o. in opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb. V podjetju je zaposlenih manj kot 50 delavcev, s statutom pa je kot organ družbe oblikovan tudi nadzorni svet.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Soupravljanje: Sodelovanje delavskih predstavnikov pri sprejemanju izjave o varnosti

mag. Mato Gostiša, 6.9.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 26-27/2001V zvezi z določilom 28. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), po katerem mora biti delavskim predstavnikom omogočeno sodelovanje pri vseh vprašanjih zagotavljanja varnega in zdravega dela, se postavlja vprašanje: * na kakšen način naj delodajalec sprejme predpisano izjavo o varnosti z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Prenehanje delovnega razmerja in bolniški stalež

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26-27/2001Delavcu je bil izrečen disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja. Delavec se na odločbo ni pritožil, tako da je le-ta postala pravnomočna. Na dan pravnomočnosti, ko naj bi delavcu prenehalo delovno razmerje, je delavec v bolniškem staležu. Ali je bolniška ovira ali ne za izvršitev pravnomo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Delovna doba za izračun odpravnine

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26-27/2001Delavci so bili zaposleni v d. o. o. do leta 1991, ko je bil uveden stečajni postopek in je tako vsem delavcem prenehalo delovno razmerje. V času stečajnega postopka so se delavci ponovno zaposlili v novoustanovljeni družbi. Leta 1992 je bila družba prodana in nastala je nova d. o. o. * Ali za d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Mediji: Privilegij javnopravnih RTV organizacij

mag. Vesna Bergant-Rakočević, 6.9.2001

Javno obveščanje

mag. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 26-27/2001Evropska komisija je v t. i. primeru "Eurovision" lani ponovno odločila, da je kolektivno pridobivanje televizijskih pravic za športne prireditve oziroma njihova izmenjava znotraj evrovizijskega sistema med članicami Evropske radiotelevizijske zveze - EBU dopustna izjema od načela prepovedi omejevan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Pravna pomoč: Olajšano pravno varstvo za socialno ogrožene

Marija Pokorn-Grašič, 6.9.2001

Sodišča

Marija Pokorn-Grašič, Pravna praksa, 26-27/2001Enajstega septembra bo začel veljati novi Zakon o brezplačni pravni pomoči (Ur.l. RS, št. 48/01), ki naj bi socialno ogroženim kategorijam prebivalstva v Sloveniji omogočil učinkovitejše uresničevanje pravice do sodnega varstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Enake politične pravice za vse - tudi policiste in vojake

mag. Jurij Toplak, 6.9.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Jurij Toplak, Pravna praksa, 26-27/2001V zadnjih tednih potekajo obširne razprave glede predlaganih sprememb ustave Republike Slovenije, ki jih je pred kratkim pripravila Vlada Republike Slovenije. Med predlaganimi spremembami, ki jih ni malo, lahko zaman iščemo črtanje, ali vsaj spremembo, četrtega odstavka 42. člena slovenske ustave. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Podlaga za nove krivice?

Stanislava Rozenstein-Žnidar, 6.9.2001

Socialno varstvo in zavarovanje

Stanislava Rozenstein-Žnidar, Pravna praksa, 26-27/2001Pred ponovno novelo zakona o žrtvah vojnega nasilja Skupina poslancev je predlagala tri nove spremembe in dopolnitve Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 68/96, 70/97, 43/99, 28/2000, 1/01 in 64/01).
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Zapiski: Avtoriteta

Andraž Teršek, 6.9.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Andraž Teršek, Pravna praksa, 26-27/2001Da bi bila država stabilna, mora biti njena moč legitimizirana, državljani jo morajo sprejeti kot veljavno; moč mora biti prevedena v avtoriteto. Avtoriteta, pojmovana tudi kot institucionalizirana moč, v političnem smislu pomeni ugled oziroma veljavo politične oblasti, ki izhaja predvsem iz njene d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Vsebina "Pravna praksa" 026/2001

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Ostalo

, Pravna praksa, 26-27/2001dr. Verica Trstenjak Koliko zakonikov na področju civilnega prava v Sloveniji? mag. Tomaž Keresteš Stvarnopravni zakonik in ureditev hipoteke mag. Jorg Sladič Učbenik stvarnega prava (Brehm - Berger: Sachenrecht) mag. Jurij Toplak Enake politične pravice za vse - tudi policiste in vojake
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Kaj se je zgodilo Kohlu?

Janko Marinko, 6.9.2001

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 26-27/2001O dogovarjanju v kazenskih postopkih Deželno sodišče v Bonnu je s sklepom 27 AR 2/01 z dne 28. 2. 2001 potrdilo namen državnega tožilstva, da se, v soglasju z obdolžencem(*1) dr. Helmutom Kohlom, proti pogoju plačila 150.000 DEM v dobro proračuna in nadaljnjih 150.000 DEM v dobro registriranega d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Ustavno sodišče RS: Ugovor vesti

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Ustavno sodišče, Obramba

, Pravna praksa, 26-27/2001Določbe drugega stavka tretjega odstavka 38. člena, prvega odstavka 47. člena in prvega stavka drugega odstavka 47. člena Zakona o vojaški dolžnosti (Ur.l. RS, št. 18/91 in 74/95) niso v skladu z Ustavo, kolikor ne določajo roka, v katerem mora biti državljan, ki je uveljavil ugovor vesti vojaški do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Ustavno sodišče RS: Zaplemba in varčevanje premoženja

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 26-27/2001Člena 145.a in 145.b Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. l. SRS, št. 17/78, 41/87, 32/89 in 8/90 ter Ur. l. RS, št. 12/92, 58/93, 71/94, 29/95, 10/98 in 26/99) nista v neskladju z Ustavo, če se razlagata tako, da je mogoče vračanje zaplenjenega premoženja v naravi v vseh primerih, v kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Sodniki in socialno pravo

mag. Grega Strban, 6.9.2001

Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Grega Strban, Pravna praksa, 26-27/2001Mednarodni seminar primerjalnega delovnega prava, industrijskih razmerij in socialne varnosti Letos je v prvi polovici julija (od 2. do 13. julija) že drugič v Bordeauxu v Franciji potekal mednarodni seminar primerjalnega delovnega prava, industrijskih razmerij in socialne varnosti, ki je nasledn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Disciplinska odgovornost

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Obligacije

, Pravna praksa, 26-27/20011. V prvi polovici meseca aprila 2001 je bil zoper delavko uveden disciplinski postopek. Od kdaj dalje prične teči zastaralni rok? Ali velja 6-mesečni rok, po katerem mora biti disciplinski postopek na I. in II. stopnji končan, sicer zadeva zastara? Veljavna delovnopravna zakonodaja določa subjek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Poklicna etika državnih tožilcev

Barbara Brezigar, 6.9.2001

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Barbara Brezigar, Pravna praksa, 26-27/2001Ob prebiranju poročil kazenskih obravnav v nekaterih dnevnikih in tednikih lahko v zadnjem času spremljamo tudi delo sodnikov, državnih tožilcev in odvetnikov na samih glavnih obravnavah, kar je pred tem ostajalo skrito in več ali manj znano le ozkemu krogu prisotnih na glavnih obravnavah. Delo funk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Regres za letni dopust

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 26-27/2001Delavkino delo v zavodu je postalo zaradi ukinitve dejavnosti trajno nepotrebno. Pred pričetkom 6-mesečnega odpovednega roka je delavka koristila še dopust za leto 2000, prejela je tudi regres za to leto. Odpovedni rok je pričel teči sredi septembra 2000, tako da je delavki prenehalo delovno razm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Povračilo stroškov prevoza na delo

Avtor ni naveden, 6.9.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26-27/2001Kolikšna mora biti oddaljenost (v km) med prebivališčem delavca do delovnega mesta, da delavec dobi povrnjene stroške prevoza na delo? Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti opredeljuje pravico do povrnitve stroškov prevoza na delo in določa spodnjo višino povračila. Ni pa opredelje...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26-27

Leto objave

2001(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF G HIJ K L M NO P QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov