O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Predlog zakona, zakonodajalec, zakonodajni postopek

Nataša Skubic, 22.8.2013

Ostalo

Nataša Skubi, Pravna praksa, 31-32/2013Z zakonom in njegovimi angleškimi ustreznicami an act, a law in a statute, nekaterimi drugimi z zakonom povezanimi pojmi in frazami ter pojmi člen, določba oziroma določilo in klavzula sem se ukvarjala v prejšnjih dveh kotičkih. V tokratnem kotičku bom poiskala angleške ustreznice za predlog zakona, zakonodajalca in zakonodajni postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Z novelo ZDavP-2G nad neprijavljeno premoženje

mag. Mojca Kunšek, 22.8.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 31-32/2013V začetku avgusta se je iztekel rok za predložitev pripomb na predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G), po kateri naj bi davčni organ retrogradno posegel na neprijavljeno premoženje oziroma ga obdavčil vse do desetih let nazaj. Predlog novele je že v fazi javne razprave doživel vrsto kritik predvsem na račun lakomnosti države, dodatnega kratenja pravic davkoplačevalcev in prekomerne krepitve moči davčnega organa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 22.8.2013

Pravoznanstvo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 31-32/2013Pregled slovenske zakonodaje Sodniška služba, sodišča in sodne takse Dne 10. avgusta so začele veljati tri novele zakonov s področja sodstva, in sicer novela Zakona o sodniški službi (ZSS-L), novela Zakona o sodiščih (ZS-K) in novela Zakona o sodnih taksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Kaznivost malomarnega zdravljenja

Jaša Močnik, 22.8.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jaša Močnik, Pravna praksa, 31-32/2013Kazenski zakonik (KZ-1) v svojem 179. členu določa kaznivo dejanje malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti. Inkriminacija malomarnega zdravljenja je bila s KZ-1 razširjena tudi na malomarno opravljanje zdravilske dejavnosti, ob tem pa tudi predpisana višja kazenska sankcija, če je posledica takega malomarnega ravnanja zdravnika, zdravilca oziroma drugega zdravstvenega delavca smrt pacienta. Te spremembe so vsekakor pozitivna novost, a vendarle je število pravnomočno obsojenih zdravstvenih delavcev v Sloveniji še vedno razmeroma majhno, sploh glede na vse pogostejše primere strokovnih napak v zdravstvenem sistemu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Popravek članka: Novela ZST-1B: najpomembnejše spremembe

dr. Jasna Murgel, 22.8.2013

Pravoznanstvo

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 31-32/2013V PP, št. 29-30/2013, je bil objavljen članek o noveli Zakona o sodnih taksah (ZST-1). Ker je bil članek objavljen pred objavo ZST-1B v Uradnem listu RS, v njem niso bile zajete zadnje spremembe predloga novele zakona, ki v času pisanja članka še niso bile objavljene na spletni strani Državnega zbora. Zato so se v članku znašle nekatere napačne informacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Odklonitev objave popravka - razžalitev v tisku

Avtor ni naveden, 22.8.2013

JAVNO OBVEŠČANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013Odklonitveni razlog po peti alineji prvega odstavka 31. člena ZMed ne predpostavlja, da mora tožena stranka zatrjevati, da bi objava popravka predstavljala poseg v njene osebnostne pravice; zadostuje, da sodišče na podlagi okoliščin konkretnega primera presodi, da je besedilo predlaganega popravka žaljivo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Sporazum o ureditvi materialnih pogojev za sindikalno delo - odpoved kolektivne pogodbe

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti - 40. člen Vprašanje zagotavljanja pogojev za sindikalno delo je materija kolektivne pogodbe. Tudi če je to vprašanje urejeno v pogodbi (ki ni tako poimenovana), ima ta pravno naravo kolektivne pogodbe. Sporazum, sklenjen med sindikatom in delodajalcem, ki ureja pravice, ki jih (vsakokratnemu) sindikalnemu zaupniku zagotavlja delodajalec, je torej kolektivna pogodba, zato se tudi glede njegove odpovedi uporabljajo določbe ZKolP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Spremljevalec otroka v šoli

Aleš Potočnik, 22.8.2013

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Aleš Potočnik, Pravna praksa, 31-32/2013>• Kako je mogoče prvošolcu zagotoviti spremljevalca v šoli oziroma kako zagotoviti otroku pomoč pri nadzorovanju njegove bolezni (diabetes) v času, ko je v šoli?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Objektivnost problematičnosti korupcije v Sloveniji

mag. Jure Škrbec, 22.8.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Jure Škrbec, Pravna praksa, 31-32/2013Kriminaliteta, ki sicer po svetovnih statističnih podatkih v večini držav upada, pa v Sloveniji (po različnih podatkih, na primer: statistični kazalci organov odkrivanja in pregona in preventive ter (javnomnenjskih) raziskav) od leta 2008 dalje narašča. Izmed vseh oblik kaznivih ravnanj so še posebej v porastu različne oblike koruptivnih ravnanj, ki so usmerjena v korist nosilcev javnih pooblastil (uradnikov) in ljudskega zaupanja (izvoljenih funkcionarjev).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Ali ima toženec pravico do izjave, da je tožba nesklepčna?

Til Rozman, 22.8.2013

Civilni sodni postopki

Til Rozman, Pravna praksa, 31-32/2013Vprašanje sklepčnosti tožbe je materialnopravno in se nanaša na presojo utemeljenosti tožbenega zahtevka - ali iz življenjskega primera, kot ga tožnik navede v tožbi, izhaja vtoževana pravna posledica. Ker preizkus sklepčnosti ni umeščen v predhodni preizkus tožbe, temveč je pridržan zamudnemu postopku, sodišče tožencu v odgovor vroča vsako formalno popolno tožbo, čeprav tožbeni zahtevek ni materialnopravno utemeljen. Toženec, ki mu je bila v odgovor (!) vročena tožba, za katero meni, da je nesklepčna, svojega naziranja ne more razkriti sodišču, ne da bi si s tem škodil, če bi se izkazalo, da ima prav. Menim, da je taka ureditev ustavno sporna, saj je tožencu s tem de facto onemogočena pravica do izjavljanja v (kontradiktornem) postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka

Maja Lajevec, 22.8.2013

Civilni sodni postopki

Maja Lajevec, Pravna praksa, 31-32/2013V prispevku je obravnavano novo pravilo v novem sedmem odstavku 233. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki ga je prinesla novela ZFPPIPP-E. Pravilo govori o plačevanju oziroma neplačevanju predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka v primerih, ko dolžnik - pravna oseba nima sredstev za plačilo predujma in je sam predlagatelj stečaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Izjeme od akcesornosti udeležbe (četrti odstavek 41. člena KZ-1)

dr. Matjaž Ambrož, 22.8.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 31-32/2013Neka obrabljena krilatica pravi, da smo si ljudje različni. To velja tudi za storilce in udeležence kaznivih dejanj: nekateri imajo posebne statuse (status uradne osebe, garanta ipd.), drugi ne; nekatere pri dejanju vodijo posebni nameni in motivi (prilastitveni namen, maščevalni motiv ipd.), druge spet ne in tako naprej. To različnost sodelujočih kazensko pravo včasih, a ne vselej, jemlje v račun. Nekatere dejavnike je tako treba upoštevati le pri tistih storilcih ali udeležencih, pri katerih so v resnici podani (na primer status uradne osebe kot kvalifikatorna okoliščina), druge pa se upošteva pri vseh, tudi če jih pri njih ni bilo (tako na primer pomagač pri tatvini odgovarja, čeprav sam ni imel prilastitvenega namena). Ključno vprašanje je, kako vedeti, ali se neka okoliščina, ki zaznamuje enega od sodelujočih, "prenese" tudi na tiste, pri katerih ni bila podana. Vprašanje sodi v sklop težavnejših in slabše raziskanih vprašanj kazenskopravne dogmatike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Razsojeno

Toni Tovornik, 22.8.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 31-32/2013Pravica do imenovanja drugega posebnega revizorja Predlagatelj je vložil predlog za postavitev drugega posebnega revizorja, vendar je sodišče prve stopnje njegov predlog zavrglo, ker naj bi bil prepozen. Zoper sklep se je predlagatelj pritožil iz vseh pri
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Odgovornost staršev za spletne kršitve avtorskih pravic tretjih s strani otrok

mag. Judita Dolžan, 22.8.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja, Obligacije

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 31-32/2013Tožeče stranke, tj. štirje največji nemški proizvajalci nosilcev zvoka in imetniki izključnih avtorskih pravic na glasbenih delih, posnetih na teh nosilcih, so po opravljenih poizvedbah ugotovile, da je bilo pod določenim IP-naslovom, za katerega se je pozneje izkazalo, da pripada toženima strankama, na internetni platformi za izmenjavo mogoče naložiti zaščitene avdiodatoteke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Odgovornost države za nezakonito okupirane nekdanje Renaultove prostore

dr. Andreja Tratnik, 22.8.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 31-32/2013V poslovnem svetu gre za dokaj običajno zgodbo: družba Renault se je odločila prodati svojo marketinško družbo v Béziersu družbi Sofiran (večinski lastnici podjetja BDA, ki je imelo že ob nakupu likvidnostne težave). Zaplet v zgodbi pa ima močan francoski priokus: zaposleni, ki se s prodajo niso strinjali, so svoje nestrinjanje zelo jasno izrazili. Polovica zaposlenih (približno 45) je okupiralo prostore in onemogočilo dostop vanje za skoraj leto dni. Kar je zadevo prignalo do Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), pa je - grobo rečeno - vprašanje odgovornosti države v tem tako dolgem zapletu. Ali je mogoče trditi, da je za tako dolgo stavko, ki je onemogočala dostop do prostorov in delovni proces ter je posledično privedla do izgube zaslužka družb, ki sta postali novi lastnici, odgovorna tudi država, zato ker ni angažirala policije, ki bi s posredovanjem lahko deložirala stavkajoče delavce?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Kaznivo dejanje prevoznika ni višja sila po pravu EU

Zoran Skubic, 22.8.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Zoran Skubic, Pravna praksa, 31-32/2013Evropski normodajalec pri oblikovanju nadnacionalne zakonodaje nima preprostega dela, saj je pri svojem delu soočen s kopico precej divergentnih nacionalnih pravnih tradicij, praks in sistemov. Tako se lahko kaj kmalu pripeti, da se utegnejo vsa njegova prizadevanja izjaloviti že pri opredelitvi osnovnih pojmov, ki jih v različnih državah članicah tako v teoriji kot tudi v praksi razumejo različno. Tu potem pride na vrsto Sodišče (EU), ki je tokrat v luči Uredbe o izvoznih nadomestilih za kmetijske proizvode presojalo vprašanje (upoštevne) višje sile.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Pravne razlike med tiskano in digitalno obliko časopisa

Nika Skvarča, 22.8.2013

Varstvo človekovih pravic

Nika Skvarča, Pravna praksa, 31-32/2013Britanskemu pisatelju Georgeu Orwellu bi pogled na novejšo strasbourško sodno prakso zagotovo privabil sarkastičen nasmeh na obraz. Junija je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) obravnavalo primer elektronskega nadzorovanja, že mesec pozneje pa je iskalo odgovor na to, ali lahko nacionalna sodišča zahtevajo odstranitev obrekljivega članka iz spletnega arhiva časopisne hiše. Gre za zanimivo vprašanje, ki razkrije razliko med digitalnim in analognim (tiskanim) časopisom, kot jo dojemajo evropski varuhi človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Neuspešno reševanje stanovanjske stiske družine z dvema invalidnima otrokoma na Primorskem

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013Pobudnik živi z ženo, nepokretnima hčerkama in sinovo družino v zasebnem najemnem stanovanju v izmeri 50 kvadratnih metrov v tretjem nadstropju stanovanjske stavbe brez dvigala v Izoli.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Arhiviranje tvitov v lastni podatkovni bazi in ponujanje komentiranja

Irena Vovk, 22.8.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31-32/2013Ali bi bilo shranjevanje tvitov v posameznikovo lastno podatkovno bazo zakonito? Posameznik bi od nekaterih oseb na Twitterju prek njihovega vmesnika za programiranje aplikacij (application programming interface - API) zbral vse njihove tvite, nato bi jih shranil v svojo podatkovno bazo, omogočil pa bi tudi komentiranje shranjenih tvitov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Odpoved pogodbe o zaposlitvi po koncu starševskega dopusta zaradi gospodarskih težav

Katarina Vatovec, 22.8.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Delovna razmerja

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 31-32/2013Zaradi slabih gospodarskih razmer so se v Latviji lotili reorganizacije javne uprave, zmanjševanja njenih stroškov in posledično zmanjševanja števila zaposlenih. Pogodbo o zaposlitvi so odpovedali tudi javni uslužbenki, ko se je po koncu starševskega dopusta vrnila na delo, ker je pri ocenjevanju v okviru ukinitve delovnega mesta dobila najslabšo oceno. Zadeva, ki se je v postopku predhodnega odločanja znašla pred luksemburškim Sodiščem in terjala razlago Direktive 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev in Okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, se dotika nekaj pomembnih vprašanj: ali oziroma v kakšnem obsegu in na podlagi katerih meril delodajalec lahko ocenjuje javnega uslužbenca, ki je vzel starševski dopust, v okviru ukinitve delovnega mesta ter ali gre v takem primeru za posredno diskriminacijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/201326. julij - predlog zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o kozmetičnih proizvodih; - predlog zakona o evidenci volilne pravice. 29. julij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah; - predlog resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odrasli
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Vlada RS

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 19. seji (25. julij 2013): - razrez odhodkov za pripravo predloga sprememb proračuna RS za leto 2014 in pripravo predloga proračuna RS za leto 2015; - Program dela Vlade v obdobju 2013/2014; - poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske poli
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Vsebina PP št.32/2013

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013stran 3 UVODNIK mag. Jaka Slokan Quo vadis, iuris consulte? stran 6 PRAVO EU dr. Verica Trstenjak in Petra Weingerl Skupinske tožbe po evropsko - na poti k poenotenemu sistemu tudi za kolektivne odškodninske tožbe Dostop j
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa - ZPrCP-B (Ur. l. RS, št. 62/13) - velja od 10. avgusta, uporabljati se začne 1. septembra. 2. Direktiva 2013/40/EU Evropskega
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄31-32

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 22.8.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 31-32/2013Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2013 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 22. 8. 2013 Uredba o določitvi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka zemljišč in pavšalne ocene dohodka n
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31-32

Leto objave

< Vsi
2013(41)
> Avgust(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BC ĆČ D ĐEFG H IJK L M NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov