O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Usklajevanje pokojnin-vsake tri mesece?

Jože Kuhelj, 27.7.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 14/1995Že v prejšnji številki Pravne prakse smo spregovorili o nekaterih predvidenih spremembah v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki izhajajo iz predloga sprememb in dopolnitev tega zakona, pripravljenega za drugo obravnavo, objavljenega v Poročevalcu št. 22 z dne 9. junija 1995. Tokrat ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Pravo in zakon-v angleščini

dr. Mitja Novak, 27.7.1995

Pravoznanstvo

dr. Mitja Novak, Pravna praksa, 14/1995Pravniki smo tudi v Sloveniji vedno bolj povezani s kolegi z drugih držav, tako iz evropskih kakor tudi širše. Pri teh stikih prihaja do primerjave tako posameznih pravnih sistemov, kakor tudi zakonodaje oziroma posameznih zakonov. Če smo v stikih s pravniki iz npr. Nemčije, Francije, Italije ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Letni dopust-omejeni maksimum

Marta Klampfer, 27.7.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 14/1995V pravilniku o delovnih razmerjih je določena dolžina letnega dopusta,istočasno pa je opredeljen tudi maksimum o dolžini letnega dopusta, ki znaša 30 dni. S tem odstavkom se postavlja delavce v neenakopravni položaj, saj delavec, ki je zbral po vseh naštetih kriterijih več kot 30 dni dopusta, ne mor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Kdo naj zastopa interese države?

Borut Šinkovec, 27.7.1995

Obligacije

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 14/1995Pri nas pri (ponovnem) izgrajevanju, vzpostavljanju pravnega reda, potem ko je bil že enkrat temeljito razdrt, delamo, poleg pravilnih potez, in te so vendarle v večini, pogosto tudi dve "obrobni" napaki, dve nezaželeni skrajnosti. Ena je v tem, da se zaletimo v novost, v "naprednost in napredek", k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Prednostna izplačila v stečaju

Nevenka Šorli, 27.7.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nevenka Šorli, Pravna praksa, 14/1995Podjetje v stečaju dolguje delavcu odškodnino za nesrečo pri delu. Terjatev je bila prijavljena in na prvem naroku za preizkus terjatev tudi priznana. Stečajni upravitelj se upira izplačilu. Kako naj upnik že med samim postopkom pride do odškodnine? Ali naj vloži izvršilni predlog? Vprašanje j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Uresničevanje glasovalne pravice na skupščini d.d. prek pooblaščenca

Lidija Nikolić, 27.7.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Lidija Nikolić, Pravna praksa, 14/1995Glasovalna pravica oziroma pravica do udeležbe pri upravljanju družbe je ena izmed temeljnih pravic, ki jih ima zakoniti imetnik delnice. Imetnik delnice uresničuje glasovalno pravico bodisi z osebno udeležbo na skupščini bodisi prek pooblaščenca. Ker se zbiranje pooblastil za glasovanje na skupš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Pravna ureditev pravic industrijske lastnine iz delovnega razmerja

mag. Verica Trstenjak, 27.7.1995

Intelektualna lastnina, Delovna razmerja

mag. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 14/1995Ureditev pravic industrijske lastnine je z novim zakonom o industrijski lastnini (Ur. l. RS, št. 13/92, 27/93) dosegla novo kvaliteto in prilagojenost pravne ureditve modernim državam oziroma mednarodnim standardom. Z uveljavitvijo omenjenega zakona se je prenehal uporabljati nekdanji zvezni zakon o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Varuh človekovih pravic deluje pol leta...

Avtor ni naveden, 27.7.1995

Človekove pravice

, Pravna praksa, 14/1995Po izvolitvi varuha človekovih pravic (Iva Bizjaka) na seji državnega zbora 29. septembra 1994 je njegov Urad začel delovati 1. januarja letos, ko so se mu priključili tudi trije, decembra imenovani namestniki (Aleš Butala, France Jamnik, Jernej Rovšek). Urad se je, če tako rečemo, v minulih šestih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Označevanje družbe v njenih sporočilih

Bojan Pečenko, 27.7.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Pečenko, Pravna praksa, 14/1995V skladu s 45. členom zakona o gospodarskih družbah mora podjetje izkazovati tudi določene podatke pri vseh poslovnih stikih. Kako je pri stalnih poslovnih stikih na podlagi pogodb? Kateri "dokumenti" štejejo za tiskovine? 45. člen zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) določa, da mo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Spoznavanje domovine staršev

Vasilij Polič, 27.7.1995

Ostalo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 14/1995Da pravniki ne znamo le razmišljati, soditi, poravnavati odvetnikovati in beležiti (notirati) ter vsesplošno paragrafirati, ampak se iti prave športnike, zabavljače ter turistične vodiče in tehnične vodje raznovrstnih športnih ekip in ekipic obeh spolov, se je znova dokazalo v času od 28. junija do ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Konvencija o varstvu človekovih pravic

Ivan Šelih, 27.7.1995

Človekove pravice

Ivan Šelih, Pravna praksa, 14/1995V deželah z demokratično tradicijo je svoboda tiska aksiomatičen postulat, izhodiščna vrednota in konstitutivni element - same demokracije.(*1) Svoboda tiska pa izhaja iz pravice do svobodnega izražanja, ki je ena izmed najdragocenejših pravic človeka, eden izmed temeljnih stebrov demokratične družb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Evropska listina o človekovih pravicah na področju biomedicine

dr. Vojko Flis, 27.7.1995

Človekove pravice

dr. Vojko Flis, Pravna praksa, 14/1995V obdobju med 25. 6. do 30. 6. 1995 sem v Strasbourgu kot predstavnik Slovenije sodeloval na sestanku Odbora za bioetiko Sveta Evrope (v nadaljevanju: CDBI). Delovno srečanje je potekalo v Palači Sveta Evrope in so se ga udeležile skoraj vse redne članice, kot opazovalka pa je bila prvič povabljena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Evropska unija

Metka Arah, 27.7.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Metka Arah, Pravna praksa, 14/1995S to knjigo predaja dr. Metka Arah slovenskim bralcem prvo sistematično delo o integracijskih procesih v Evropi po II. svetovni vojni. Gre za delo, ki obravnava zgodovinske, politične in pravne vidike združevanja, od samih začetkov, nastanka Evropskih skupnosti, do podpisa Maastrichtskih sporazumov....
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Konvencija UNIDROIT o mednarodnem vračanju ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetov kulturne ded

Magdalena Petrič, 27.7.1995

Naravna in kulturna dediščina

Magdalena Petrič, Pravna praksa, 14/1995V Rimu je bila od 7. do 24. junija 1995 diplomatska konferenca za sprejem konvencije UNIDROIT (Mednarodnega inštituta za unifikacijo zasebnega prava) o vračanju ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetov kulturne dediščine. Na konferenci so sodelovale delegacije 70 držav, med njimi tudi delegacija...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Načelo sorazmernosti v anglosaškem pravu

dr. Lovro Šturm, 27.7.1995

Pravoznanstvo

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 14/1995Znano je, da angleški pravni sistem ni naklonjen posploševanju in se zato izogiba tudi določanju splošnih načel. Vendar je pojmovanje, da mora država upoštevati pravo mero pri vseh oblikah svojega delovanja, v popolnem skladju s tradicionalnim angleškim pojmovanjem pravičnosti. Zato je načelo nesora...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih

Avtor ni naveden, 27.7.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 14/1995Kadar v pravdi po 1. odst. 42. čl. ZTLR narava zatrjevanih imisij dopušča več načinov za njihovo preprečitev, mora tožnik v tožbenem zahtevku zahtevano obveznost oblikovati tako, da tožencu dopušča možnost izbire ustreznih ukrepov. Zahtevo 1. odst. 186. čl. ZPP, da mora imeti tožba določen tožbeni z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 27.7.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 14/1995Št. 40 - 13. 7.1995 Državni zbor je sprejel in zdaj objavlja proračun RS za leto 1995 in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 1994. Predsednik republike je odločil, da se predčasno odpusti s služenja vojaškega roka generacija, ki je usposabljanje v določenih en...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 27.7.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 14/1995Št. 42 - 21. 7. 1995 Državni zbor sporoča tokrat le o dopolnitvah sklepa glede drugih osebnih prejemkov poslancev in delavcev služb DZ ter avgustovske zneske ter prejemkov. Predsednik republike je poslal v objavo odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka - tistih vojakov, ki so nastopili ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Objavljanje podatkov o vpisih v sodni register

Joža Nikolič, 27.7.1995

Sodni registri in sodne takse

Joža Nikolič, Pravna praksa, 14/1995Vednost o podobi gospodarskih subjektov in o njihovem delovanju je po zakonu o gospodarskih družbah (ZGD) omogočena in uresničena predvsem z načelom javnosti sodnega registra in v okviru tega z obveznostjo objavljanja posameznih podatkov o družbi in sporočil o njenem delovanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Delničarski sporazumi

Bojan Pečenko, 27.7.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Pečenko, Pravna praksa, 14/1995Registracija združenja delničarjev Ali se mora združenje delničarjev-podpisnikov delniškega sporazuma kje registrirati, če naj se uporabljajo določila 298. člena zakona o gospodarskih družbah? Delničarji se v zvezi z uresničevanjem svojih pravic lahko vedno in kadarkoli povsem prosto dogovarjajo, po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 27.7.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 14/1995Št. 41 - 14. 7.1995 Vlada RS objavlja več uredb z različnih področij: s prvo uvaja finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnjo hrane v drugem polletju 1995; z drugim dvema ureja oblikovanje cen zdravil; s tretjo dopolnjuje ureditev carinskih kvot za uvoz blaga v letu 199...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Dolžina letnega dopusta - "stalno delo na računalniku"

mag. Tanja Dobrin, 27.7.1995

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 14/1995Po panožni kolektivni pogodbi je dolžina letnega dopusta odvisna tudi od "stalnega dela na računalniku". Ali imajo glede na takšno določbo pravico do dodatnega dneva dopusta tudi štirje referenti, ki delajo z enim računalnikom, vključenim osem ur dnevno? Določba kolektivne pogodbe ni precizna,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Izredni dopust (med rednimi) zaradi smrti v družini

mag. Tanja Dobrin, 27.7.1995

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 14/1995Ali je mogoče delavcu odobriti izredni dopust ob smrti družinskega člana v času izrabe rednega letnega dopusta in v času bolniškega staleža? Ali se obračunava izredni dopust v delovnih ali koledarskih dneh in kako je s takšnim dopustom, če umre družinski član na petek? Izredni dopust urejajo d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 27.7.1995

Obligacije

, Pravna praksa, 14/1995Na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe in splošnih pogojev, ki so njen sestavni del, je zavarovanec lahko v razmerju do zavarovalnice regresni zavezanec le v tistem obsegu, ki je posledica njegovega protipogodbenega ravnanja in je je obenem tudi v vzročni zvezi s škodnim dogodkom in nastalo škodo....
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 27.7.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 14/1995Pravna mnenja, sprejeta na občni seji VS RS, ki je bila 22. junija 1995. Pri nepravi obnovi kazenskega postopka po 1. odst. 407. čl. ZKP se lahko upošteva kot določena le kazen, izrečena s sodbo sodišč RS, kazni, izrečene s sodbami sodišč bivše SFRJ ali drugih republik bivše SFRJ pred 25. 6. 1991 pa...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 14

Leto objave

< Vsi
1995(27)
> Julij(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČD ĐEF GHIJK LMN OP QRSŠ T UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov