O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 18 / 18
Dokumenti od 426 do 449 (od skupaj 449)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Začasna prerazporeditev in odpovedni rok

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7/1991Vprašanje: Delavec je bil začasno razporejen na drugo delovno mesto. V času te razporeditve pa je bilo ukinjeno njegovo delovno mesto. Od kdaj teče delavcu, ki je postal operativni presežek, 6 - mesečni odpovedni rok po 36/e. členu novele zakona o delovnih razmerjih? Odgovor: Ne glede na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Novosti glede italijanskih pokojnin

dr. Lev Svetek, 18.4.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 7/1991Že dvakrat smo na teh straneh (glej pp, št. 3 in 6/91) odgovarjali na vprašanja glede italijanskih pokojnin, seveda še po do nedavna veljavnih predpisih. Sedaj je vendarle prišlo do določenih sprememb v italijanski zakonodaji in sicer na temelju novega finančnega zakona za leto 1991, o čemer se je ž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Sodni register le evidentira določena dejstva

dr. Šime Ivanjko, 18.4.1991

Sodni registri in sodne takse

dr. Šime Ivanjko, dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 7/1991Značilno je, da imajo različne evidence v družbi v posameznih obdobjih družbeno gospodarskega življenja včasih pomembnejšo, drugič pa manj pomembno vlogo. V času družbenih ali gospodarskih težav se pomen posameznih evidenc posebej povdarja, čeprav bistveno ne morejo vplivati na odpravo težav v družb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Razlaga določb SKP

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 7/1991Na podlagi 50. člena splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 31/90) je komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe na svoji seji dne 8. in 22. marca 1991 sprejela naslednja stališča: Novela ZDR in veljavnost določb SKP Zaradi sprememb in dopolnitev zakona o delovnih razme...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Če pravna oseba ni predložila obračuna za leto 1990...

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Računovodstvo

, Pravna praksa, 7/1991Po 16. točki 92. člena zakona o računovodstvu stori pravna oseba ki bi glede na veljavno zakonodajo morala predložiti ob določenem roku (28. februar) letni obračun svojega poslovanja, gospodarski prestopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Dan Pravne fakultete

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Višje in visoko šolstvo

, Pravna praksa, 7/1991Tradicionalni Dan ljubljanske pravne fakultete je bil letošnjega 15. aprila znova obeležen predvsem z delovno slovesnostjo, da tako zapišemo: podeljena so bila posebna priznanja najbolj uspešnim študentom, zasedal je pedagoško - znanstveni svet, pred slovesnostjo pa je, kot se spodobi, spregovoril d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Organiziranje OZD v javno podjetje

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 7/1991Pogoj, da se obstoječa OZD organizira kot javno podjetje, ni lastništvo te organizacije, temveč njena dejavnost posebnega družbenega pomena. Odlok skupščine družbenopolitične skupnosti, s katerim se obstoječa komunalna organizacija spremeni v javno podjetje in ki ureja pogoje za opravljanje komunaln...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Soglasje IS k statutu elektro-podjetja

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Ustavno sodišče, Industrija in energetika

, Pravna praksa, 7/1991Ni v neskladju z drugim odstavkom 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi statut družbenega podjetja za distribucijo električne energije, h kateremu IS Skupščine RS sicer ni dal posebej oblikovanega soglasja, ker je iz vsebine kasnejših predpisov IS razvidno, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Združevanje v splošno obrtno združenje

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

, Pravna praksa, 7/1991V neskladju z ustavo in v nasprotju z zakonom je določba statuta občinskega obrtnega združenja, po kateri zbor članov združenja odloča tudi o obveznem združevanju tega združenja, kajti način in vsebina obveznega združevanja sta še zakonsko urejena. Niso v neskladju z ustavo in niso v nasprotju z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 18.4.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 7/1991Zakonski jezik Skupno ali vsaj večinsko stališče je, da je izhodišče zakonskega jezika splošni pogovorni jezik, ki ga pomensko določamo glede na vsakdanjo in splošno rabo. Haft lepo pravi, da jezika prava ni mogoče razkleniti od obilja resničnosti, ki ji je namenjen: jezik prava je zavezan pogovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Spreminjanje stanovanj v poslovne prostore

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 7/1991Skupščina občine ni pooblaščena, da o spreminjanju namembnosti stanovanj v poslovne prostore ali v prostore za drugo namembnost odloča s svojim odlokom, saj je z zakonom o stanovanjskih razmerjih za takšno spremembo zahtevano dovoljenje stanovanjskega organa, izdano na zahtevo stanodajalca po poprej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Prenehanje delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7/1991Določanje pogojev s samoupravnim splošnim aktom, po katerih preneha delovno razmerje delavcu, je v nasprotju z zakonom, ker zakon ne predvideva, da bi te pogoje lahko določal tudi samoupravni splošni akt Odločba US RS, št. U-I-19/90 z dne 24. 1. 1991, objavljena v UR. l. RS, št. 6/91
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

215. člen ZKP - Vrnitev zaseženih predmetov

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 7/1991Predmete, ki jih zasežejo organi za notranje zadeve v predhodnem postopku in niso bili izročeni v hrambo sodišču, so po ustavitvi postopka dolžni vrniti obdolžencu organi za notranje zadeve, ne pa sodišče. (Problem je sprožilo Temeljno sodišče v Ljubljani). Pooblaščene uradne osebe organov za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Spremembe o posebnem prometnem davku

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 7/1991V Uradnem listu RS, št. 10/91 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku (Ur. list SRS, št. 24/88, 38/89 in Ur. list RS, št. 37/90 in 44/90, 4/91). Po spremembi v Uradnem listu RS, št. 10/91 se posebni republiški davek od prometa proizvodov ne plačuje tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Institut za management

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 7/1991Dejavnosti: - raziskovalno delo, - svetovanje, - inženiring, - posredovanje informacij na domačem in tujem trgu in sicer na področjih: - podjetništva in lastninskega preoblikovanja, - poslovanja in razvoja podjetij, - reševanja kadrovskih vprašanj, - upravljalsko - organizacijskih odločitev,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

O denacionalizaciji

Dušan Skok, 18.4.1991

Denacionalizacija in lastninjenje

Dušan Skok, Pravna praksa, 7/1991Ljubljansko društvo je aprilsko "okroglo mizo" namenilo pogledu na osnutek zakona o denacionalizaciji. Zakonsko ureditev, kakršna je v sedanji fazi (ko se šele oblikuje predlog zakona) sta predstavila pravosodni minister dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Avtonomija univerze

dr. Lojze Ude, 18.4.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Višje in visoko šolstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 7/1991dr. Lojze Ude, dekan PF na slovesnosti ob Dnevu fakultete, 15. 4. 1991 ... Nekateri ta čas ponujajo ne le za odnos med državo, družbo in univerzo, temveč tudi za splošen princip urejanja odnosov v naši družbi kot odrešilno formulo prevladujočo vlogo države. Pravijo, da smo po demokratičnih volitvah...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Ustanovitev in organiziranje delniške zavarovalne družbe

mag. Drago Mežnar, 18.4.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 7/1991Zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (v nadaljevanju: zakon) je bil sprejet lani marca (Ur. l. SFRJ, št. 17/90). Takoj po sprejetju zakona so v zavarovalnih in pozavarovalnih skupnostih začeli usklajevati organizacijo poslovanja in samoupravne splošne akte z zahtevano vseb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Preoblikovanje organizacij družbenih dejavnosti v zavode

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Zavodi

, Pravna praksa, 7/1991Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov dne 19. 3. 1991 sprejela zakon o zavodih. Zakon je objavljen v 12. številki Uradnega lista Republike Slovenije z dne 22. 3. 1991 in je začel veljati osmi dan po objavi, to je 30. 3. 1991.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Občni zbor ljubljanskega društva pravnikov v gospodarstvu

Dušan Skok, 18.4.1991

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Skok, Pravna praksa, 7/1991Na rednem letnem občnem zboru 11. aprila so člani Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana pregledali delo v minulem letu, izvolili novo vodstvo in sprejeli programske usmeritve za delo v prihodnjem razdobju. Kakor je sporočil predsednik društva Slobodan Sibinčič je bilo od lanskega aprila orga...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

O gospodarski kriminaliteti

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 7/1991Katedra za kazenskopravne znanosti pri ljubljanski PF je 16. do 18. aprila pripravila v Ljubljani mednarodno posvetovanje o problemih gospodarske kriminalitete - s sodelovanjem ekspertov Direktorata za pravne zadeve Sveta Evrope. Na posvetovanju so bili predstavljeni večinoma po strokovnjaki iz t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Določenost tožbenega zahtevka

dr. Dragica Wedam-Lukić, 18.4.1991

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 7/1991Ali je tožbeni zahtevek na plačilo odškodnine, katere višine se ne da ugotoviti, zadostno opredeljen, če tožnik toži za plačilo odškodnine, glede višine pa se sklicuje na 223. člen ZPP? Člen 223. ZPP določa, da sodišče v primeru, če ugotovi, da ima stranka pravico do odškodnine, denarnega zneska ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Sorazmerni del ali celotni letni dopust

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 7/1991V pp, št. 18 - 19 z dne 27. 9. 1990, je bil objavljen odgovor glede izrabe sorazmernega ali celotnega letnega dopusta za delavce, ki v koledarskem letu ne dosežejo 6 - mesečnega nepretrganega dela. Opozarjamo na drugačno stališče v članku dr. Novaka z naslovom: Analiza nekaterih odločb sodišč združe...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

Imenovanje sodnikov v nekaterih evropskih državah -primerjava ustavne ureditve

Jadranka Sovdat, 18.4.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 7/1991Način imenovanja sodnikov je eden od elementov, ki odraža položaj sodne veje oblasti v posamezni državni ureditvi. Ustavna ureditev tega vprašanja je v posameznih evropskih državah, za katere načelno velja, da opredeljujejo sodstvo kot samostojno in neodvisno vejo oblasti, različna. V nadaljevanj...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 16 17 18 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7

Leto objave

2019(36) 2005(30) 2004(31) 2002(28)
2001(21) 2000(23) 1999(25) 1998(39)
1997(40) 1996(23) 1995(39) 1994(30)
1993(28) 1992(29) 1991(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov