O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 18 / 20
Dokumenti od 426 do 450 (od skupaj 488)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Javni red v slovenski zakonodaji

Vasilij Polič, 1.4.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 7/1993Javni red določene države bi lahko na splošno opredelili, kar pa ni popolna definicija (katera pa sploh je v živi in spreminjajoči se pravni praksi), kot: temeljna načela morale in prava in življenjske interese države. Pri razdelavi teh treh elementov pa bi lahko na splošno rekli, da sodijo med teme...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Javni red kot razlog za razveljavitev arbitražne odločbe

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 7/1993Minilo je že nekaj mesecev, odkar je slovensko strokovno javnost razgibala v pp., št. 19/92, objavljena sodba Vrhovnega sodišča Slovenije, s katero je razveljavljena arbitražna odločba Zunanjetrgovinske arbitraže v Beogradu v zadevi "Radenska". Strokovne razprave so potihnile, odprta pa so ostala ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Poti in modeli lastninskega preoblikovanja podjetij

mag. Vesna Kranjc, 1.4.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 7/1993Inštitut za gospodarsko pravo pri Visoki pravni šoli v Mariboru in Inštitut za gospodarsko pravo pri Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru sta 18. in 19. marca izvedla strokovni seminar "Izdelava programa ter izvedba posameznih načinov in modelov lastninskega preoblikovanja podjetij". Zanimanje za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 7/1993Št. 15 (26. 3. 1993) Dolga vrsta vladnih aktov sestavlja prvi del vsebine tokratne številke uradnega glasila RS: uredbe o carinskih davščinah za leto 1993, nadalje o uvoznih kontingentih in o cenah različnih proizvodov ter posebna uredba, ki govori o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvrš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Posvet: "Vartsvo osebnih podatkov in medicinsko sodno izvedenstvo"

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 7/1993Pravniško društvo Maribor in Zdravniško društvo Maribor že nekaj časa sodelujeta na strokovnih področjih, ki so skupna in zanimiva tako za medicino kot za pravo. Lani februarja sta društvi organizirali posvet o Pravnih in etičnih vprašanjih v medicini zlasti v zvezi s prekinitvijo nosečnosti, o asis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Društvo za pomorsko pravo Slovenije

dr. Marko Pavliha, 1.4.1993

Društva, javni shodi, prireditve, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 7/1993Pred več kot letom dni je mag. Aleksander Čičerov obvestil slovensko (pravniško) javnost (glej PP 2/92, str. 19), da smo prijatelji slovenskega morja, pomorstva in pomorskega prava ustanovili samostojno Društvo za pomorsko pravo Slovenije z namenom, da bi proučevali in pospeševali razvoj pomorskega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 7/1993Št. 14 (19. 3. 1993) Poleg odločitev o odprtju veleposlaništev v Švicarski konfederaciji in zaprtju Generalnega konzulata RS v Ženevi je v tej številki uradnega glasila države vrsta aktov upravnih organov: med njimi je najprej odredba z določitvijo nove vrednosti točke za vrednotenje stanovanj (1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

O vlogi odvetnika v državah nove demokracije

dr. Konrad Plauštajner, 9.4.1992

Odvetništvo in notariat

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 7/1992V Bonnu je Zvezna odvetniška zbornica Nemčije, ki združuje 64.000 odvetnikov, 19.-21. marca izvedla dobro pripravljen simpozij z delovnim naslovom: "Naloge in položaj odvetnika v demokratični državi." Glavni namen simpozija je bil, da se odvetnikom iz vzhodnih evropskih držav, ki dosedaj samostojneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

In legibus magis simplicitas quam difficultas placet

dr. Janez Kranjc, 9.4.1992

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 7/1992Pred seboj imamo pravno pravilo, ki je vzeto iz Justinijanovih Institucij (2, 23, 7). Čeprav je nastalo mimogrede kot opazka, gre za misel, ki je bila v antiki splošno razširjena in jo srečamo pri Justinijanu še nekajkrat. Očitno je namreč da je tega cesarja, ki je hotel biti velik zakonodajalec, oz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Sodstvo

Dušan Skok, 9.4.1992

Sodišča

Dušan Skok, Pravna praksa, 7/1992Ustavna določila zagotavljajo neodvisnost sodnika in sodstva na ravni številnih mednarodnih aktov - toda veliko od teh "garancij" je treba še preliti v zakone in ukrepe "dejanske narave"... Pravu lahko vrnejo ugled samo ljudje, ki so se pripravljeni zares boriti za pravičnost, ne le za korektno p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 7/1992Št. 13 (20. 3. 1992) Razglašena in objavljena sta najprej dva pomembna nova zakona: zakon o zadrugah (s pomembnimi prehodnimi določbami: uskladitev organiziranosti obstoječih zadrug itd. do 30. junija 1992, roki iz X. poglavja začno teči tri mesece po uveljavitvi zakona - torej 28. junija 1992, o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Občni zbor DP v gospodarstvu Ljubljana

Dušan Skok, 9.4.1992

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 7/1992Na rednem letnem občnem zboru 19. marca so člani Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana pregledali delo v minulih mesecih in se odločili glede nadaljnjega delovanja. Dejavnost društva je tudi lani segala od strokovnega do družabnega udejstvovanja - množica predpisov, ki jih naša mlada država spr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Obisk na cerkvenem sodišču

mag. Viktor Planinšec, 9.4.1992

Verske skupnosti

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 7/1992Društvo pravnikov v gospodarstvu Maribor je obiskalo cerkveno sodišče Mariborske škofije, kjer nas je vodil Stanko Ojnik, doktor utrusque iuris, predavatelj na Teološki fakulteti in Visoki pravni šoli v Mariboru. Okoli 25 članov je sprejel tudi škof dr. Franc Kramberger. Cerkveno sodišče v Maribo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 7/1992Št. 14 (27. 3. 1992) Novi zakoni urejajo: obrestno mero zamudnih obresti, organizacijo davčne službe, objavljeno pa je tudi prečiščeno besedilo zakona o dohodnini. Skupščinski akt ureja notifikacijo nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, ženevskih konvencij in protokolov o zaščiti žrtev vojne i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Odvzem premoženjske koristi

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 7/1992Obdolžencu se naloži plačilo denarnega zneska, pridobljenega s storitvijo kaznivega dejanja, ne da bi ta znesek valorizirali in povečali z zamudnimi obrestmi za čas od pridobitve te koristi do izdaje sodbe. (Sodba Višjega sodišča v Celju opr. št. Kp 429/90 z dne 15. 1. 1991 v zvezi s sodbo Temelj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Zaposlen v holdingu - direktor d.o.o. hčerke

mag. Drago Mežnar, 9.4.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 7/1992Družbeno podjetje s popolno odgovornostjo se je po 145.b členu zakona o podjetjih preoblikovalo v holding podjetje tako, da je razdelilo del svojega premoženja med več novih podjetij - družb z omejeno odgovornostjo in s tem pridobilo vse pravice iz naslova kapitalskega vložka.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Povrnitev stroškov prevoza na delo in z dela

mag. Drago Mežnar, 9.4.1992

Kolektivne pogodbe

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 7/1992Vprašanje: Za VVZ je bil sprejet sklep, da se stroški prevoza delavcev na delo in z dela povrnejo v celoti le za nad 4 km oddaljenosti v eno smer. Ali je odločitev v redu? Ali je občinski IS pravilno odločil, ko je VVZ kot proračunskemu porabniku določil, da se prevozni stroški povrnejo le v viši...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

OD delavcev in funkcionarjev v državni upravi

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 7/1992Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije v času veljavnosti določbe zakona, ki je določala, da je osnova za obračun osebnih dohodkov funkcionarjev in delavcev v državnih organih v zakonu opredeljen osebni dohodek, zmanjšan za odstotek, ki ga določi izvršni svet glede na proračunske možnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Partnerji kolektivne pogodbe v javnem zavodu

mag. Drago Mežnar, 9.4.1992

Gospodarske javne službe (komunala), Kolektivne pogodbe

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 7/1992Javni zavod (knjižnico) je ustanovila občina in ga tudi financira. Sindikat zavoda je dal pobudo za sklenitev kolektivne pogodbe na ravni zavoda. Kdo je partner v pogajanjih za sklenitev te pogodbe na delodajalski strani? Če je pogajalska stran svet zavoda višino sredstev za plače določa in daje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

OD za 6 mesecev in odpravnina

mag. Drago Mežnar, 9.4.1992

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 7/1992Vprašanje: Podjetje je z delavcem sklenilo pismeni sporazum o prenehanju delovnega razmerja pred iztekom šest-mesečnega roka v skladu s 36.f členom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Nadomestilo plače za praznik

mag. Drago Mežnar, 9.4.1992

Kolektivne pogodbe

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 7/1992Vprašanje: Ali pripada trajno presežnim delavcem med 6-mesečnim odpovednim rokom nadomestilo plače za dan državnega praznika? Odgovor: Z zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90 in 5/91) je določeno, da je v času odpovednega roka organizacija (oziroma delodajalec) dolžan zagotavlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Ali slovensko pomorstvo potrebuje "Hamburška pravila"?

dr. Marko Pavliha, 9.4.1992

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 7/1992Trditvi, da morje odteka iz žil slovenskega naroda in da se v dolini Šentflorjanski skoraj nihče ne zmeni za njeno utrujeno in vedno bolj kalno morsko solzo (tako npr. sobotna priloga Dela, 4. marec 1989 str. 25) morda nista več tako boleči in v nebo vpijoči, kot sta bili še pred nekaj leti. K temu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Povečanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 7/1992Ni skladna z zakonom določba občinskega odloka, po kateri se določa višina nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč s kriterijem multipliciranja tistim uporabnikom, ki pri svoji dejavnosti povzročajo motnje za okolje, zaradi katerih je predpisan poseben režim varovanja in pogojujejo obnašanje drugih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Prodaja poslovnega prostora v družbeni lasti

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

, Pravna praksa, 7/1992Ni v neskladju z zakonom določba pravilnika občinskega IS, po kateri lahko vsak občan da pobudo za prodajo poslovnega prostora v družbeni lastnini. Sklep US RS št. U-I-71/91 z dne 13. 2. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Urejanje zakonske materije s podzakonskim aktom

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 7/1992Ni v skladu z zakonom določba podzakonskega predpisa, ki nalaga obveznost plačila celotnega ali polovičnega zneska vrednosti zdravil določenim kategorijam uporabnikov zdravstvenega varstva, ki jim po zakonu ni mogoče določiti prispevka v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenega varstva. Ustavn...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 17 18 19 20 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7

Leto objave

2020(39) 2019(36) 2005(30) 2004(31)
2002(28) 2001(21) 2000(23) 1999(25)
1998(39) 1997(40) 1996(23) 1995(39)
1994(30) 1993(28) 1992(29) 1991(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov