O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Spremembe ZPP na Hrvaškem in pri nas: Spodbude za učinkovitejše sojenje

Bogomir Horvat, 2.4.1998

Civilni sodni postopki

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 6/1998V okviru Društva primorskih pravnikov smo v času spreminjanja procesne civilne zakonodaje organizirali na Okrožnem sodišču v Kopru zanimivo predavanje, na katerem nam je prof. dr. Mihajlo Dika, profesor s Pravne fakultete v Zagrebu, predstavil novelo hrvaškega ZPP, katerega avtor je, pri čemer se je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Predlog novega zakona o delovnih razmerjih (VI.)

dr. Drago Mežnar, 2.4.1998

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 6/1998Delovni čas, nočno delo, odmori in počitki Delovni čas Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur v tednu. Z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo se lahko določi kot polni delovni čas tudi delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden. Z zakonom ali drugim p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Samostojni podjetnik kot postranski poklic - obveznost zavarovanja

Avtor ni naveden, 2.4.1998

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 6/1998Ali je lahko delavec, ki je v rednem delovnem razmerju v podjetju, registriran kot samostojni podjetnik posameznik in opravlja pridobitno dejavnost, ki sicer ni konkurenčna dejavnosti podjetja, v katerem je redno zaposlen? Kako je v takšnem primeru s plačevanjem prispevkov za pokojninsko in inval...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Avstrija: skrb za žrtve vojne (II.)

dr. Lev Svetek, 2.4.1998

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 6/1998V prejšnjem prispevku (glej pp, št. 5/98) smo opisali načelno ureditev odškodnin za žrtve nacističnega nasilja in boja za svobodo in demokracijo v Avstriji, pa tudi žrtvam boja za svobodno in demokratično Avstrijo ter žrtvam političnega preganjanja. Naj danes opišemo še oblike in vrste odškodnin, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Pravica do vrnitve na delovno mesto

Avtor ni naveden, 2.4.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6/1998Na podlagi sklepa o mirovanju delavcu mirujejo pravice in obveznosti iz dela za čas dela na veleposlaništvu RS v tujini. Na podlagi tega sklepa se ima delavec pravico v 30 dneh vrniti na delo. V zavodu pa so se od dne, ko je bil izdan sklep, razmere bistveno spremenile. Število nosilcev dejavnosti (...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Konkurenčna prepoved

Avtor ni naveden, 2.4.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6/1998Delavec na vodstvenem delovnem mestu je brez vednosti družbe, v kateri je redno zaposlen, registriral in pridobil vsa potrebna dovoljenja za s. p. z enako dejavnostjo, kot jo ima družba. Z dnem, ko je direktor družbe ugotovil, da ima delavec firmo, je ta odpovedal delovno razmerje in zahteval trimes...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Urad RS za preprečevanje pranja denarja

Miloš Likar, 2.4.1998

Pranje denarja

Miloš Likar, Pravna praksa, 6/1998O dejavnosti urada govori njegov direktor Klaudijo Stroligo: "Naš urad se ukvarja z dvojno dejavnostjo, in sicer s preprečevanjem ter odkrivanjem pranja denarja. Na področju preventive je naše delo usmerjeno predvsem v spremembo zakonodaje, predvsem tiste, ki lahko posredno ali neposredno vpli...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Iz disertacij: Odvzem in omejitev lastninske pravice v javno korist ter socialna vezanost lastnine

mag. Mitja Horvat, 2.4.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Mitja Horvat, Pravna praksa, 6/1998Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 4. februarja 1998 Gregor Virant, magister prava, sicer višji predavatelj na Visoki upravni šoli v Ljubljani za predmetno področje javne uprave, z odliko obranil svojo doktorsko disertacijo z naslovom "Odvzem in omejitev lastninske pravice v javno korist ter socialn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

CELEX - tudi v Sloveniji

Jaka Repanšek, 2.4.1998

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 6/1998Celex, največja elektronska baza podatkov z zakonodajo Evropske unije, bo kmalu dostopna tudi v Sloveniji - prek interneta! Od svojih skromnih začetkov leta 1970, se je CELEX razvil v najbolj zanesljiv in splošno znan vir informacij za pravo Evropske unije. V letu 1997 je bil postavljen na medmre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Skupščina Zveze društev pravnikov Slovenije

Avtor ni naveden, 2.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 6/1998Predstavniki 14 društev, ki so včlanjena v Zvezo društev pravnikov Slovenijo, so 27. marca v Ljubljani na redni skupščini pregledali delo zveze v zadnjih dveh letih, sprejeli spremembe pravil zveze in izvolili njene nove organe. Predsednik dr. Marko Ilešič je v orisu delovanja zveze najprej ugoto...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Na Dunaj in prek Bratislave v Prago

Avtor ni naveden, 2.4.1998

Ostalo

, Pravna praksa, 6/1998Strokovna ekskurzija absolventov ljubljanske pravne fakultete Jasna Car, Marko Gorjanc, Gregor Maček, Andrej Matič, Evelin Pristavec V začetku letošnjega leta smo se absolventi pravne fakultete, dobrega pol leta po nepozabni strokovni ekskurziji v Ženevo, Strasbourg in München aprila 1997, pon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Reforme socialne zakonodaje (pokojninske in druge): Ali ukinjamo socialno državo?

Nada Perčič, 2.4.1998

Socialno varstvo in zavarovanje, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Nada Perčič, Pravna praksa, 6/1998Predavanje pod zgornjim naslovom je v okviru Svobodne katedre na Pravni fakulteti v Ljubljani 18. marca pripravil dr. Bojan Bugarič. Osredotočil se je na kritiko treh osnovnih premis: globalizacije, tržne ekonomije anglosaškega tipa kot poti k prvi premisi in nujnega "trade off" med socialnimi pravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Član upniškega odbora: predstavnik delavcev

Avtor ni naveden, 2.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 6/1998Stečajni senat imenuje za člana upniškega odbora po določilu tretjega odstavka 85. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (bivšega) predsednika sveta delavcev oziroma, če tega ni bilo, (bivšega) delavskega zaupnika. Če to ni mogoče, izvolijo (bivši) delavci stečajnega dolžnika svo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji: Izpodbijanje asignacije

Avtor ni naveden, 2.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 6/1998Izpodbija se lahko tisto pravno dejanje stečajnega dolžnika, zaradi katerega je prišlo do zmanjšanja stečajne mase s posledicami, navedenimi v prvem odstavku 125. člena ZPPSL. Sočasna izpolnitev obveznosti stečajnega dolžnika oziroma njena izpolnitev v naprej, tudi če je bila izvršena v obliki ali n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Članstvo v nadzornem svetu odvisne družbe

Vladimir Višner, 2.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Višner, Pravna praksa, 6/1998Primer Delniška družba A je imetnik 24 % osnovnega kapitala družbe B, d. o. o., ta pa je imetnik 55 % delnic družbe A, d. d.. V tej zvezi se zastavlja naslednje vprašanje, in sicer: Ali je lahko direktor oziroma poslovodja družbe B, d. o. o. predsednik oziroma član nadzornega sveta družbe A? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Davek od dobička iz kapitala: prodaja podedovanene premičnine

Jelka Podgoršek, 2.4.1998

Dedovanje, Davek od dohodka pravnih oseb

Jelka Podgoršek, Pravna praksa, 6/1998K pisanju tega prispevka me vzpodbuja iskanje odgovora na vprašanje: ali je fizična oseba zavezanec za plačilo davka od dobička iz kapitala v primeru prodaje podedovane nepremičnine, če je bila prodaja te nepremičnine izvršena pred potekom treh let od dneva, ko je sklep o dedovanju postal pravnomoče...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Lokalni organi - njihov položaj in medsebojna razmerja

dr. Franc Grad, 2.4.1998

Lokalna samouprava

dr. Franc Grad, Pravna praksa, 6/1998I. SPLOŠNI ORIS 1. Oblike odločanja v lokalni samoupravi Bistvo lokalne samouprave je v upravljanju z lokalnimi zadevami, upravljanje pa se udejanja skozi odločanje. Načini in oblike odločanja v lokalni samoupravi se močno razlikujejo po posameznih državah, razlikujejo pa se tudi znotraj njih....
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Sodstvo med družbenimi pričakovanji in dejanskimi možnostmi

mag. Božidar Merc, 2.4.1998

Sodišča

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 6/1998Eno najbolj izpostavljenih vprašanj v zadnjem obdobju v zvezi s sodstvom v naši družbi je vprašanje storilnosti sodstva. V obdobju zadnjih sedem, osem let se je namreč pred sodišči znašlo toliko sporov, da jih ta niso uspela razrešiti. V javnosti se je do neke mere ustvarilo mnenje, da je prav zarad...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

O procesni nepredvidljivosti odgovora na pritožbo v postopku motenj posesti

Peter Prodanovič, 2.4.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 6/1998Primer: Višje sodišče v Mariboru je v pravdni zadevi zaradi motenja posesti po pritožbi tožene stranke zoper obsodilni del sklepa Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, št. P-237/97 izdanega dne 29. 9. 1997, s sklepom št. Cp- 1340/97-3 z dne 25. 11. 1997, potem ko je pritožbo zavrnilo kot neutemelje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Odsvojitev dela poslovnega deleža: vpis spremembe v sodni register

Saša Prelič, 2.4.1998

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 6/1998Primer: Družbeniki neke družbe z omejeno odgovornostjo so v obdobju po vpisu družbe v sodni register med seboj že dvakrat prodali oziroma kupili dele poslovnih deležev. V obravnavanih primerih je šlo za odsvojitve delov poslovnih deležev, tako da je personalni sestav družbe ostal nespremenjen.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Skrajšani delovni čas in letni dopust

Avtor ni naveden, 2.4.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 6/1998Delavka v podjetju je pričela delati po štiri ure na podlagi 84. člena zakona o delovnih razmerjih. Ali je delavka v tem primeru upravičena do polnega letnega dopusta in celotnega plačila regresa? Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) v 56. členu določa, da ima del...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Lastninjenje pred koncem - o oškodovanjih pa še novi postopki

mag. Anica Popovič, 2.4.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Anica Popovič, Pravna praksa, 6/1998Družbeni pravobranilec, (v nadaljevanju: DP) v svojem poročilu za leto 1997 izkazuje, da je do konca leta 1997 prejel v obdelavo skupaj 1010 revizijskih poročil, Agencija za revidiranje lastninskega preoblikovanja pa ocenjuje, da bo opravila še blizu 300 novih revizij, se pravi revizij za čas od 1. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Delovna uspešnost

Avtor ni naveden, 2.4.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6/1998Ustanovitelj je javnemu zavodu odobril soglasje za povečan obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti. Sredstva naj bi bila namenjena za plače delavcev zaradi povečane obremenitve. Ali lahko znaša posmezniku del plače za delovno uspešnost več kot 20 odstotkov osnovne plače? Določba 1. odstavka ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Povračilo stroškov za prehrano

Avtor ni naveden, 2.4.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6/1998V zavodu, ki izvaja kulturne prireditve, dela večina delavcev v neenakomerno razporejenem delovnem času, kar pomeni, da delavci v posameznih dnevih opravijo različno število ur. Do zdaj se je regres za prehrano obračunaval tako, da je bil delavec upravičen do dnevnega zneska, namenjenega prehrani, z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

Pripor v tujini - status delavca

Avtor ni naveden, 2.4.1998

Kazenski postopek, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6/1998Delavec je v delovnem razmerju za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Pred nedavnim delavec ni prišel na delo. Po treh dneh je podjetje prek sorodnikov dobilo ustno informacijo, da je bil delavec v tujini zasačen pri storitvi kaznivega dejanja in se nahaja v priporu, ki lahko traja tudi dalj časa...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
1998(35)
> April(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFG H IJK L M NOP QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov