O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Delovna razmerja: Celodnevno delo - na nedeljo ali praznik

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 12.12.2002

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 44/2002V socialnovarstvenem zavodu delavci na dannedelje in praznika opravljajo celodnevno službo po 13 oziroma 14 ur skupaj. Delovni razpored je pripravljen za ves mesec vnaprej za vse delavce, vendar je na nedeljo ali praznik zaradi manjšega obsega dela razporejenih manj delavcev. Ali zavod ravna prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Definicije pojmov: socialna varnost, socialno zavarovanje, socialno varstvo, socialna zaščita

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 12.12.2002

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 44/2002Pojmi socialna varnost (angl. socialsecurity), socialno zavarovanje (angl. social insurance), socialno varstvo (angl. social assistance), socialna zaščita (angl. social protection) se uporabljajo za sisteme, v katerih so posameznikom zagotovljene pravice do dajatev v denarju ali v naravi. Sami pojmi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

Potni stroški

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 5.12.2002

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 43/2002V splošnem aktu podjetja je določeno, daimajo delavci, ki se vozijo na delo z javnimi prevoznimi sredstvi, in delavci, ki se vozijo na delo z lastnimi vozili, pravico do povračila stroškov prevoza v višini 60% veljavne delavske mesečne vozovnice za javni prevoz. Katera relacija naj se upošteva pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Prepoved zmanjšanja plače delavcu pred upokojitvijo

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 28.11.2002

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 42/2002V splošnem aktu podjetja, ki ureja plače,povračila stroškov v zvezi z delom in druge osebne prejemke, je določba, da se delavcu v zadnjih petih letih pred izpolnitvijo pogojev za starostno pokojnino ne sme znižati bruto plača tudi v primeru, če je razporejen na nižje vrednoteno delovno mesto. Če pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Mestne občine v luči regionalizacije Slovenije

dr. Janez Šmidovnik, 28.11.2002

Lokalna samouprava

dr. Janez Šmidovnik, Pravna praksa, 42/2002Zanimivo je, da se v zvezi z razpravo ospremembah slovenske ustave glede določb, ki se tičejo lokalne samouprave oziroma regionalizacije Slovenije z ustanovitvijo pokrajin (128., 140. in 143. člen ustave), sploh ne omenja problem posebnega statusa mestnih občin, ki ga predvideva slovenska ustava (14...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Delovna razmerja: Pridržna (retencijska) pravica v delovnem razmerju

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 14.11.2002

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 40/2002Delavec je v razmerju do delodajalcašibkejša stranka in kljub skrbi zakonodajalca, da bi to dejansko neenakost odpravil z varovalnimi določbami na različnih področjih delovnega prava, se pogosto zgodi, da delavec plačila za delo oziroma drugih prejemkov iz delovnega razmerja ne prejema redno oziroma...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Kazniva dejanja, storjena s tiskom

Primož Šafar, 7.11.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Primož Šafar, Pravna praksa, 39/2002V prvih odstavkih 169. člena (razžalitev),170. člena (obrekovanje), 171. člena (žaljiva obdolžitev), 172. člena (opravljanje) in 173. člena (očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja) KZ so določene temeljne oblike teh kaznivih dejanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

DAVKI: Pretanka kapitalizacija - davčni problem ali učinkovito poslovno orodje

Klemen Šešok, 24.10.2002

Davki občanov in dohodnina, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Klemen Šešok, Pravna praksa, 37-38/2002Pretanka kapitalizacija (angl.: thincapitalisation; nem.: Unterkapitalisierung, Fremdfinanzierung; fr.: sous-capitalisation) pomeni, da v sestavi financiranja odvisne družbe močno prevladuje dolžniški kapital v primerjavi z lastniškim kapitalom(*1). Nastaja pri povezanih družbah (osebah), tako domač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

DRŽAVNI ZBOR: Prečiščena besedila zakonov

Borut Šinkovec, 19.9.2002

Državni zbor in državni svet

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 33-34/2002Ureditev po novem poslovniku Državnegazbora Medtem ko je poslovnik Državnega zbora iz leta 1993 prečiščena besedila zakonov kar nekako preskočil (poslovnik Skupščine SRS iz leta 1981 pa jih je urejal), praksa pa jih je opustila že nekoliko prej, se z novim poslovnikom Državnega zbora (Ur. l. RS, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Varstvo doječih mater pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 5.9.2002

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 31/2002Pred časom sem na pravniški elektronskidiskusijski listi zasledila vprašanje o varstvu doječe matere pred odpovedjo, ki je določeno v 115. členu novega zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02).
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Tehnike pogajanj v postopku sklepanja pogodb

Ljubica Šalinger, 25.7.2002

Obligacije

Ljubica Šalinger, Pravna praksa, 27/2002V tem zapisu so predstavljeni nekaterinačini pripravljanja na pogajanja, različne strategije in tehnike pogajanj ter različni vidiki tehnik pogajanj, kot so: psihološki okvir v procesu pogajanj, vloga retorike, argumentacija, taktični manevri, uporaba statističnih podatkov ter redakcija in prevod be...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Davki: Offshore družbe

Klemen Šešok, 4.7.2002

Davek od dohodka pravnih oseb

Klemen Šešok, Pravna praksa, 24/2002Učinkovito poslovno orodje ali ogrožanjetradicionalnih davčnih sistemov Offshore jurisdikcije(*1), med katere uvrščamo tiste z nižjimi oziroma ničtimi stopnjami obdavčitve, so trn v peti tradicionalnim davčnim sistemom. Mnenja o tem, ali so offshore družbe učinkovito poslovno ogrodja ali zgolj og...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄22

DAVKI: Davčno načrtovanje

Klemen Šešok, 20.6.2002

Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 22/2002Gospodarska konkurenčnost poslovnihsubjektov je odvisna tudi od davkov, ki jih ti plačujejo svojemu fiskusu. Konkurenca med tradicionalnimi davčnimi sistemi na eni strani in območji z nižjo oziroma ničto stopnjo obdavčitve na drugi strani daje poslovnim subjektom številne možnosti za davčno načrtova...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄21

Davki: Davčni vidik managerskega odkupa podjetja (II.del)

Klemen Šešok, 13.6.2002

Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 21/2002Nadaljevanje iz prejšnje številke Obdavčitev kapitalskih dobičkov? Z vidika MBO je med bistvenimi vprašanji obdavčitev kapitalskih dobičkov. Posamezniki, udeleženi v MBO, se lahko kasneje odločijo, da bodo svoje delnice oziroma deleže prodali(*1). Tako ustvarjeni kapitalski dobiček je lahko obrem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄20

Davki: Davčni vidik managerskega odkupa podjetja (I.)

Klemen Šešok, 30.5.2002

Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 20/2002Managerski odkup podjetja (MBO) lahko splošno opredelimo kot postopek, v katerem uprava(poslovodstvo) oziroma določen krog ljudi, ki upravlja družbo (prevzemniki), prevzame to družbo (družba tarča). V MBO je udeleženih več oseb. Na eni strani prevzemniki (kupci), na drugi strani prodajalci, poleg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄20

Za bolj uravnoteženo zastopanje žensk in moških

Milan Šuštar, 30.5.2002

Človekove pravice

Milan Šuštar, Pravna praksa, 20/2002Dr. Ciril Ribičič je ustavno temo pod gornjim naslovom začel z zelo zanimivim citatompisatelja Rudyarda Kiplinga, da "najbolj neumna ženska lahko upravlja s pametnim moškim ..." in nadaljeval,da pa "moški upravlja državo. Vsaj v Sloveniji" (glej PP, št. 18/02). To me je spomnilo na anekdoto o tem kd...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄20

Družinsko pravo: Premoženjska razmerja med zakonci in "ženitna pogodba"

Gorazd Šifrer, 30.5.2002

Obligacije, Zakonska zveza in družinska razmerja

Gorazd Šifrer, Pravna praksa, 20/2002Sedaj veljavna premoženjska razmerja med zakonci so obravnavana v šestem poglavju zakona ozakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) in sicer v 51. do 62. členu. Zakon, ki je bil sicer sprejet v nekdanji državi (1976), je doživel več novel, vendar ne korenitih v smislu spremenjenih družbenih raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Plačana preventivna zdravstvena rekreacija - drugi prejemek iz delovnega razmerja

Klemen Šešok, 23.5.2002

Delovna razmerja, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Klemen Šešok, Pravna praksa, 19/2002Gospodarska družba navaja, da na podlagi podjetniške kolektivne pogodbe svojim zaposlenimzagotavlja preventivno zdravstveno rekreacijo. Podjetniška pogodba določa, za katera delovna mesta in za kakšno obdobje pripada zaposlenemu 10-dnevna organizirana preventivna zdravstvena rekreacija. Davčni or...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Obdavčitev korporacijskih razpolaganj

Klemen Šešok, 23.5.2002

Davek od dohodka pravnih oseb

Klemen Šešok, Pravna praksa, 19/2002Ob predlogu sprememb zakona o dohodnini Davčni vidiki korporacijskih dejanj, med katera prištevamo tista dejanja, ki temeljijo na sklepu skupščine ali drugega pristojnega organa, bodo po predlagani spremembi Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 71/93, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄18

Davki: Računovodski in davčni vidik oslabitve opredmetenega osnovnega sredstva

Klemen Šešok, 16.5.2002

Računovodstvo, Revizija

Klemen Šešok, Pravna praksa, 18/2002Dejansko stanje: Gospodarska družba je pred leti pridobila opredmeteno osnovno sredstvo, ki v naravi predstavlja zemljišče, na katerem stoji poslovna stavba. Poslovodstvo družbe meni, da je knjigovodska vrednost površine poslovne stavbe višja od njene poštene vrednosti, zato želi v letošnjem letu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄17

Uvod v korporacijsko davčno pravo

Klemen Šešok, 9.5.2002

Davek od dohodka pravnih oseb

Klemen Šešok, Pravna praksa, 17/2002Konec lanskega leta je v okviru Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani izšla knjiga z naslovom Uvod v korporacijsko davčno pravo. Avtor dela je dr. Bojan Tičar, raziskovalec in prokurist Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Delo obsega 283 strani in je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄17

Davki: Davčna narava delodajalčevega plačila zdravstvenega pregleda

Klemen Šešok, 9.5.2002

Davki občanov in dohodnina, Kolektivne pogodbe

Klemen Šešok, Pravna praksa, 17/2002Pred kratkim so imeli v gospodarski družbi davčni pregled. Med drugim je inšpektor preveril tudi delodajalčevo plačilo preventivnega zdravstvenega pregleda. V letu 2001 so namreč vsem zaposlenim v družbi omogočili obdobni preventivni zdravstveni pregled, kot to predvideva Izjava o varnosti, ki so jo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Mladi pravniki: Soočanje argumentov

Nika Švarc, 25.4.2002

Ostalo

Nika Švarc, Pravna praksa, 15-16/2002Evropsko prvenstvo v parlamentarnem debatiranju Med 22. in 27. marcem je na Univerzi v Haifi v Izraelu potekalo 4. Evropsko prvenstvo univerz v parlamentarnem debatiranju (lani je bilo v Portorožu). Kljub napeti situaciji v Izraelu in odpovedim nekaterih ekip se je v Haifi zbralo nekaj več kot 15...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

"Redno" vzdrževanje osebnih stikov z obema staršema

Dario Šilc, 25.4.2002

Zakonska zveza in družinska razmerja

Dario Šilc, Pravna praksa, 15-16/2002Ne le, da je treba spoštovati in upoštevati vrednote družine, ki je razpadla (kot je navedel Igor Fabjančič v članku Sindrom otrokove odtujitve od starša, PP, št. 10-11/2002), treba je tudi spoštovati pravico do družinskega življenja kot to določa 8. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Davki: Obdavčevanje avtorskih prejemkov

Klemen Šešok, 25.4.2002

Intelektualna lastnina, Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 15-16/2002V Založniški družbi, ki izdaja več publikacij, imajo novinarji sklenjene pogodbe o zaposlitvi, v katerih je izrecno navedeno, za katero publikacijo opravljajo novinarsko delo. Glede na to, da nekateri novinarji v prostem času opravljajo novinarsko delo (pišejo članke) tudi za druge publikacije, jih ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
44(2) 43(1) 42(2) 40(1)
39(1) 37-38(1) 33-34(1) 31(1)
27(1) 24(1) 22(1) 21(1)
20(3) 19(2) 18(1) 17(2)
15-16(4) 14(1) 13(1) 6(1)
4(1) 1-2(1)

Leto objave

< Vsi
2002(31)
> Januar(2) > Februar(1) > April(6) > Maj(8) > Junij(2) > Julij(2) > September(2) > Oktober(1) > November(4) > December(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov