O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Še o standardih v pravu

mag. Vesna Kranjc, 3.11.1994

Standardi

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 20-21/1994V pp, št. 19/94 je bil članek mag. Božidarja Merca Slovenski računovodski standardi podnaslovljen "Pravne norme ali strokovna pravila?". Avtor opozarja na drugačno normiranje vodenja poslovnih knjig po sprejetju zakona o gospodarskih družbah in ob zaključku sprašuje, "ali je namreč mogoče v slovensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Mednarodno zasebno pravo

Rajko Knez, 20.10.1994

Civilni kolizijski predpisi

Rajko Knez, Pravna praksa, 19/1994Politične spremembe na območju EU, ki jim med drugim botruje tudi vstop novih držav - bodočih članic, povzročajo tudi mnoge pravne posledice. Tudi mednarodno zasebno pravo bo v prihodnosti deležno sprememb. Spremembe v mednarodnem zasebnem pravu lahko povsem enačimo s spremembami na področju gospoda...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Fragmenti iz naše pravne zgodovine

Aleksander Karakaš, 20.10.1994

Pravoznanstvo

Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 19/1994Ob začetku novega študijskego leta je bila 3. oktobra v avli mariborske Pravne fakultete odprta razstava arhivskih in knjižničnih fragmentov iz naše pravne zgodovine. Gradivo za razstavo, ki bo prva v ciklusu razstav s pravno vsebino v študijskem letu 1994/95, so na pobudo naše fakultete prispeva...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄18

Aktualna vprašanja varovanja človekovih pravic - iz različnih vidikov

Damjan Korošec, 6.10.1994

Človekove pravice

Damjan Korošec, Pravna praksa, 18/1994Od 11. do 18. septembra je v Varšavi potekal simpozij, na katerem smo se zbrali predstavniki iz Albanije, Armenije, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, Estonije, Gruzije, Hrvaške, Jordanije, Latvije, Litve, Madžarske, Moldavije, Poljske, Romunije, Rusije, Slovenije, Sudana, Indije, U...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄18

Pravo okolja v okviru Alpe Adria

Rajko Knez, 6.10.1994

Varstvo okolja

Rajko Knez, Pravna praksa, 18/1994V prijetnem okolju gradu Retzhof v bližini Leibnitza (A), komaj 10 km od slovenske meje, se je 15. in 16. septembra 1994 odvijal štajerski forum na temo "Pravo okolja s poudarkom na jamčevalnem pravu okolja", ki ga je v okviru programa Alpe Adria organiziral Univ. Prof. Dr. Willibald Posch s Karl- F...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄18

Pridobitev pravice do starostne pokojnine

Jože Kuhelj, 6.10.1994

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 18/1994Ali je mogoče (ne glede na to, da ne gre za zavarovanko, ki bi kadarkoli delala na delovnem mestu, na katerem se ji je zavarovalna doba štela s povečanjem) pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine povezovati doložbi 4. (pa tudi 5.) odstavka 39. in 42. člena zakona o poko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

Osebnostne pravice in evropska konvencija o človekovih pravicah

mag. Lidija Koman-Perenič, 22.9.1994

Človekove pravice

mag. Lidija Koman-Perenič, Pravna praksa, 17/1994Človekove pravice in temeljne svoboščine v civilnem pravu označujemo kot osebnostne pravice. To so tiste pravice, ki pripadajo določeni osebi, od katere se ne morejo ločiti, ki so nepremoženjske in absolutne.(*1) * Človekove pravice pripadajo vsakomur in so vezane na človekov obstoj, zato poenostav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

Uvod v filozofijo prava

dr. Janez Kranjc, 22.9.1994

Pravoznansto

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 17/1994Preobrazba pravnega reda, ki smo ji priča, zahteva poleg normativnih tudi vsebinske spremembe v pravnem mišljenju, predvsem pa poglobitev pravnega znanja in razširitev splošnega pravnega obzorja pravnikov. Le na ta način bodo imele formalne spremembe veljavnega prava tudi svoj vsebinski učinek. Vemo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

11. regionalni evropski kongres Mednarodnega združenja za industrijska razmerja

dr. Polonca Končar, 22.9.1994

Ostalo

dr. Polonca Končar, Pravna praksa, 17/1994V Helsinkih je v dneh od 24. do 26. avgusta 1994 potekal 4. regionalni evropski kongres Mednarodnega združenja za industrijska razmerja (IIRA) pod skupnim naslovom Preoblikovanje evropskih industrijskih razmerij - Posledice integracije in dezintegracije. Več kot 100 udeležencev iz 39 držav, tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄15

Predčasna upokojitev

Jože Kuhelj, 4.8.1994

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 15/1994Delavec je 31. 3. 1992 izpolnjeval pogoje za predčasno pokojnino po določbah tedaj veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Star je bil 59 let in imel 36 let 3 mesece in 18 dni pokojninske dobe.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄13

F„lle und L”sungen zum Verfassungrecht

dr. Janez Kranjc, 7.7.1994

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 13/1994Kot navaja urednik tega praktikuma Primeri in rešitve iz ustavnega prava v uvodu k prvi izdaji, je bila povod za pripravo te knjige reforma pravnega študija, ki je dala večji poudarek pisnemu izražanju pravnika. Med preverjanji znanja je postal pisni izpit redna oblika izpita. Poleg tega pa so bile ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄13

Podiplomci obiskali evropske institucije

Rajko Knez, 7.7.1994

Ostalo

Rajko Knez, Pravna praksa, 13/1994Ob koncu letošnjega maja je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru organizirala petdnevno strokovno ekskurzijo za študente prvega magistrskega študija gospodarskega prava na fakulteti in za njene profesorje, in sicer z obiskom znamenitih evropskih institucij. Vodja tega strokovnega popotovanja je bil ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄12

Aids in kazensko pravo

Damjan Korošec, 23.6.1994

Varstvo pred nalezljivimi boleznimi, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 12/1994Univerza Adama Mickiewicza iz Poznana je pripravila ambiciozno zastavljen mednarodni simpozij o kazenskopravnih vprašanjih v zvezi z boleznijo imenovano aids. Udeleženci iz Poljske, Nemčije, Švedske, Avstrije, Finske, Grčije Čila, Estonije, Litve, Italije, Japonske, Romunije, Švice, Španije Južnoafr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄12

Osnove civilnega prava-splošni del

dr. Janez Kranjc, 23.6.1994

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 12/1994Ena glavnih "žrtev" t.i. samoupravnega prava je bilo brez dvoma civilno pravo. Zlasti z izdajo zakona o združenem delu so bili mnogi pojmi instituti civilnega prava ne le politično, marveč tudi pravno teoretično odrinjeni na rob še sprejemljivega.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄11

F„lle und L”sungen zum Verwaltungsrecht

dr. Janez Kranjc, 9.6.1994

Višje in visoko šolstvo, Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 11/1994Problem povezovanja pravnega študija s prakso je verjetno tako star kot sam pravni študij. Z oblikovanjem pouka prava kot akademske discipline, se je namreč njegova usmerjenost v prakso vse bolj umikala poskusom znanstvenega obravnavanja pravnih problemov, kar je navsezadnje pripeljalo do tega, da d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄10

Varstvo industrijske lastnine

Dagmar Komar-Jadek, 26.5.1994

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 10/1994Od 2. do 6. maja je v Münchnu potekal mednarodni izobraževalni seminar, namenjen sodnikom vzhodne in srednje Evrope ter Kitajske. Prvi tovrstni seminar je organiziral Evropski patentni urad, namenjen pa je bil predvsem sodnikom. Udeležili smo se ga predstavniki iz Estonije, Letonije, Litve, Češke, S...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄9

Oporoka-sodna poravnava

Mateja Končina-Peternel, 12.5.1994

Dedovanje, Civilni sodni postopki

Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 9/1994Vprašanje: Zaščiteno kmetijo je z izročilno pogodbo prevzel starejši sin, ki pa pogodbenih obveznosti ni izpolnjeval. Po 30 letih je starejši sin razdrl izročilno pogodbo in kmetijo vrnil staršema-izročiteljema, od njiju pa s tožbo zahteval plačilo odškodnine, češ da je kmetijo v času, ko jo je i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄9

Državljanstvo in nacionalni interes

Borivoj Kos, 12.5.1994

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Borivoj Kos, Pravna praksa, 9/1994Z novelo zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 13/94) je določen namen diskrecijskega odločanja o pridobitvi državljanstva. Nacionalni interes naj bi bil osnova pri sprejemu tujca v državljanstvo Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄9

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi

dr. Igor Kaučič, 12.5.1994

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Igor Kaučič, Pravna praksa, 9/1994Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi je sprejel državni zbor na seji 21. februarja 1994 in o njem ponovno odločal (suspenzivni veto) na seji 8. marca 1994 (Uradni list RS, št. 15/1994). Ta zakon je eden najpomembnejših zakonov v okviru državne ureditve, saj ureja način uveljavljanja pravice v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄9

Exekution insolvenz, Zivil verfahren

dr. Janez Kranjc, 12.5.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 9/1994Pred seboj imamo nadaljnji dve knjigi iz zbirke avstrijskih predpisov dunajske založbe MANZ. Prva nosi naslov Izvršilno in insolvenčno pravo, druga pa Civilni postopek. Obe zbirki skupaj tvorita na nek način celoto in je zato prav, da ju predstavimo skupaj. Ker se zaradi omejenosti prostora in narav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄9

Novo slovensko zavarovalno pravo

Rajko Knez, 12.5.1994

Zavarovalništvo

Rajko Knez, Pravna praksa, 9/1994Pravniško društvo Maribor je 7. aprila na redno srečanje svojih članov povabilo mag. Draga Mežnarja, generalnega sekretarja Slovenskega zavarovalnega biroja. Približno 30 udeležencem je predstavil spremembe zavarovalnega prava v Republiki Sloveniji. Trenutno veljavni zakon o temeljih sistema premože...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄8

Družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, 21.4.1994

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 8/1994Ali praksa centrov za socialno delo kaže, da bi bilo treba pristojnost za odločanje o ukrepih za varovanje otrokovih koristi v celoti prenesti na sodišča? Pristojnost centrov za socialno delo se je povečala z novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) leta 1989....
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄8

Drugi zagrebško-ljubljanski kolokvij

dr. Polonca Končar, 21.4.1994

Ostalo

dr. Polonca Končar, Pravna praksa, 8/1994Takoj po osamosvojitvi Republike Slovenije in Republike Hrvaške sta Pravna fakulteta v Ljubljani in Pravna fakulteta v Zagrebu vzpostavili medsebojno sodelovanje - sedaj fakultet dveh različnih držav. Dogovorjene so bile različne oblike sodelovanja. Mednje sodi tudi organiziranje vsakoletnega kolokv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄8

Non metu, sed officii causa peccatis abstinendum

dr. Janez Kranjc, 21.4.1994

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 8/1994Avtor reka, ki ga imamo pred seboj, je rimski filozof in govornik Cicero. V svojih filozofskih spisih, še zlasti v treh knjigah O dolžnostih (De officiis), se je podrobno ukvarjal z vprašanjem dolžnosti, ki jih ima posameznik nasproti soljudem in nasproti državi. Kot pomembno prvino dolžnosti je pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Družbeno podjetje in podjetje v družbeni lastnini

dr. Marijan Kocbek, 7.4.1994

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 7/1994Med pojmomo družbeno podjetje in podjetje v družbeni lastnini obstajajo pomembne vsebinske razlike. Ne gre za različno poimenovanje iste pravne kategorije, ampak da dve pravni kategoriji, ki imata v statusno pravnem smislu zelo različen pravni pomen. V praksi (tudi v raznih postopkih, npr. revizijsk...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
20-21(1) 19(2) 18(3) 17(3)
15(1) 13(2) 12(2) 11(1)
10(1) 9(5) 8(3) 7(1)
6(2) 5(2) 3-4(2) 2(2)
1(1)

Leto objave

< Vsi
1994(34)
> Januar(3) > Februar(2) > Marec(4) > April(4) > Maj(6) > Junij(3) > Julij(2) > Avgust(1) > September(3) > Oktober(5) > November(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov