O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1372 / 1375
Dokumenti od 34276 do 34300 (od skupaj 34366)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Pogoj za predsednika in člane predsedstva republike

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Predsednik republike

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo določba republiškega zakona, po kateri je lahko za predsednika oziroma člana predsedstva republike izvoljen samo državljan republike, ki ima stalno prebivališče na njenem območju. Sklep USJ, št. U-I-21/90 z dne 11. 4. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Pravica do pritožbe v upravnem postopku

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 4/1991Zakon o upravnih sporih je lahko predpisal, da je mogoče zoper prvostopno sodno odločbo, sprejeto v upravnem postopku, vložiti pritožbo samo, če to predvideva zakon v določenih primerih. Sklep USJ, št. U-l-82/89 z dne 20. 6. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Predpisovanje smrtne kazni

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 4/1991V neskladju z ustavo je zakonska ureditev (KZ SR Srbije in KZ SR Makedonije), ki predpisuje smrtno kazen za navadni umor, storjen v steku ali povratku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Odvetniško cehovstvo...

Aspazija Čuden, 7.3.1991

Odvetništvo in notariat

Aspazija Čuden, Aspazija Čuden, Pravna praksa, 4/1991Peter Čeferin na pravno-filozofski ravni poveličuje vlogo odvetnika in odvetništva kot javne službe (v pp, št. 3/91 - Ob (počasnem) sprejemanju zakona o odvetništvu). S tem se kot eden izmed sedanjih premalo strokovno usposobljenih, odvisnih in zlasti vplivom države podrejenih odvetnikov zavzema za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Preprečevanje odpuščanja nepotrebnih delavcev sskrajševanjem delovnega časa

mag. Tanja Dobrin, 7.3.1991

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 4/1991Za preprečitev a1i kar največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja ter za omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja določa nova zakonska ureditev o prenehanju potreb po delavcih zaradi nujnih operativnih razlogov v organizaciji in pri delodajalcu tudi ukrep skrajševanja delovneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Prometni davek - plačila in oprostitve

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 4/1991Po več okrožnicah SDK - Centrale za Slovenijo povzemamo nekaj pomembnih pojasnil glede plačevanja prometnega davka oziroma njegovih oprostitev. V zvezi z izvajanjem zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Ur. l. SFRJ, št. 4/91) je Republiška uprava za družbene prihodk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Reorganizacija - podaljšanje mandata samoupravnim organom

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/1991Ni v nasprotju z zakonom določba statuta o začasnem podaljšanju mandata organom upravljanja delovne organizacije do konstituiranja samoupravnih organov družbenega podjetja, izvoljenih v skladu z določili statuta. Niso v nasprotju z zakonom določbe statuta, po katerih delavski svet družbenega podj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Obrestna mera zamudnih obresti

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 4/1991Federacija je lahko z zveznim zakonom uredila zamudne obresti, ki izhajajo iz vseh obligacijskih razmerij, ker zamudne obresti kot pravno sredstvo za zagotovitev izpolnitve denarnih obveznosti spadajo v splošni del obligacij. Sklep USJ, št. U-I-55/90 z dne 9. 5. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Prepoved prometa z nepremičninami

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 4/1991V neskladju z ustavo je določba zakona, ki postavlja lastnike nepremičnin na določenem območju v neenakopraven položaj glede na lastnike nepremičnin na drugih območjih. Razen tega predpisovanje prepovedi prometa z nepremičninami ne spada v način uresničevanja posameznih svoboščin in pravic v smislu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Revalorizacija terjatev in dolgov

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 4/1991Z zakonom je mogoče predpisati, da morajo uporabniki družbenih sredstev revalorizirati družbena sredstva, ki jih uporabljajo, z obrestno mero, ki ne sme biti nižja od stopnje rasti cen industrijskih proizvodov. Odločba USJ, št. U-I-31/89, 33/89 in 59/89 z dne 9. 5. 1990, objavljena v Ur. l. SFRJ,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Volitve v Zvezni zbor Skupščine SFRJ

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1991Ustavno sodišče je ocenilo, da v pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanjih zakonskih določb niso navedeni razlogi, ki kažejo na neustavnost zakonskih določb, ampak razlogi, ki napotujejo na neprimernost zakona. Sklep USJ, št. U-I-19/90 z dne 11. 4. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Priključitev objektov na komunalne naprave

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo zakonska določba, ki določa pogoje, pod katerimi se smejo zgrajeni objekti priključiti na komunalne in druge naprave, torej tudi na električno omrežje, saj takšna ureditev ne omejuje prometa električne energije. Odločba USJ, št. U-I-81/89 z dne 9. 5. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Izpolnitev pogojev za upokojitev - prenehanje funkcije

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 4/1991Republiški zakon lahko predpiše, da nosilcem funkcij, katerih trajanje ni določeno z republiško ustavo, preneha ta funkcija in delovno razmerje, ko izpolnijo pogoje za starostno pokojnino. Sklep USJ, št. U-I-144/88 z dne 23. 5. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Mednarodna konferenca o zakonu republike Italije zarazvoj gospodarskih dejavnosti

mag. Aleksander Čičerov, 7.3.1991

Ostalo

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 4/1991V Ljubljani je 1. marca letos potekala mednarodna konferenca o zakonu Republike Italije za razvoj gospodarskih dejavnosti in mednarodnega sodelovanja AD FJK (v nadaljevanju zakon AD FJK), Dežele Belluno in obmejnih področij, ki sta ga častno podprla Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije in Univ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Načela o varstvu okolja

dr. Janez Šinkovec, 7.3.1991

Varstvo okolja

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 4/1991Sodobni pravni redi opredeljujejo načela o varstvu okolja, ki jih nato zakonodaja redno spoštuje za posamezna področja (vode, gozdovi, divjad, odpadki, hrup itd.). Taka načela so praviloma opredeljena v krovnem zakonu, ki ureja varstvo narave. Najpogosteje se opredeljujejo naslednja načela: skrbn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Univerza v Mariboru

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Višje in visoko šolstvo

, Pravna praksa, 4/1991O "prestopu" mariborske VPŠ med visoke šole smo pisali že lani, v uvodniku današnje številke povzemamo nekaj delov iz slavnostnega govora - na promociji visoke šole 15. februarja letos - v nadaljevanju pa predstavljamo novi predmetnik in nekaj napotkov kandidatom, ki bi želeli študirati na Visoki pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Mednarodno pravo in neodvisna država

mag. Aleksander Čičerov, 7.3.1991

Pravoznansto

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 4/1991Založba "Gower Publishing Company limited" je leta 1989 ponatisnila učbenik avtorice Ingrid Detter DeLupis, ki ga je uporabljala pri predavanjih o mednarodnem pravnem redu na London School of Economics and Political Science. Knjiga nosi naslov "Mednarodno pravo in neodvisna država" (International La...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Institut za management: Kaj je in kako deluje?

dr. Rado Bohinc, 7.3.1991

Znanost in raziskovalna dejavnost

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 4/1991Slovenski inštitut za management je mešano podjetje, ustanovljeno z namenom zapolniti "vrzeli" pri praktični uporabi strokovnega znanja na različnih področjih gospodarjenja. Dejavnost Inštituta je široko zastavljena. Obsega raziskovalno delo, svetovanje, inženiring in posredovanje informacij na d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Aleksander Bajt - 70-letnik

Jože Mencinger, 7.3.1991

Ostalo

Jože Mencinger, Pravna praksa, 4/1991Ob jubileju našega znanega profesorja je Jože Mencinger v Delu 27. 2. 1991 med drugim zapisal: ...V ekonomski znanosti se je "pojavil v letu 1953, ko je doktoriral s takrat presenetljivo disertacijo "Marxov zakon vrednosti kot teorija cen". Z njo je začrtal pot, po kateri hodi že štirideset let; po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Splošni akti (družbene) d.o.o.

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Katere splošne akte podjetja z omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini mora sprejeti upravni odbor in katere delavski svet? Odgovor: Odgovor na vprašanje, katere splošne akte v družbi z omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini mora sprejeti upravni odbor in katere delavski sve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Ob (počasnem) sprejemanju zakona o odvetništvu

dr. Peter Čeferin, 21.2.1991

Odvetništvo in notariat

dr. Peter Čeferin, Pravna praksa, 3/1991V skupščinski proceduri je novi slovenski zakon o odvetništvu. V zvezi s pripravo tega zakona se že dalj časa pojavljajo številni odpori. Priče smo nerazumljivi počasnosti postopka sprejemanja. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je tako na primer v svojem dopisu ministrstvu za pravosodje (Su 69/90 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Povrnitev štipendije

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Štipendist je bil dolžan po pogodbi skleniti delovno razmerje in ostati v organizaciji toliko časa, kolikor časa je prejemal štipendijo. Kot pripravnik je sicer sklenil delovno razmerje v organizaciji za določen čas, po opravljenem strokovnem izpitu pa je odšel v drugo organizacijo, ke...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Spremembe ZTPDR v Sloveniji

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1991Ali v Sloveniji velja zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89)? Ker je navedeni zakon (novela zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, Uradni list SFRJ, št. 60/89) začel veljati pred uveljavitvijo ustavnega amandma...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Pridobitev naziva uradni cenilec

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Kakšni so pogoji za pridobitev naziva uradnega cenilca in kdo je pristojen za izdajo takšnega pooblastila? Odgovor: V skladu z določbami člena 250 in 252 zakona o pravdnem postopku sodišče za ugotovitev nekaterih dejstev za katera je potrebno posebno strokovno znanje, s katerim s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Italijanska družinska pokojnina

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Zakonska zveza in družinska razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Ali ima vdova pravico do italijanske družinske pokojnine po možu (umrl leta 1944), ki je služil 14 mesecev v italijanski vojski? Mož je imel v letih 1930 - 1944 prijavljeno obrt v Italiji (številka obrtnega dovoljenja je znana), ni pa dokazil, da bi plačeval pokojninsko zavarovanje. V ...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1371 1372 1373 ... 1375 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(633) 48(550) 47(536) 46(406)
45(442) 45-46(176) 44(609) 44-45(23)
43(454) 43-44(32) 42(206) 42-43(201)
41(141) 41-42(300) 40(71) 40-41(280)
39(213) 39-40(414) 38(556) 38-39(109)
37(487) 37-38(44) 36(490) 36-37(275)
35(684) 35-36(23) 34(602) 34-35(45)
33(628) 33-34(56) 32(275) 32-33(32)
31(111) 31-32(467) 30(91) 30-31(208)
29(105) 29-30(512) 28(507) 28-29(208)
27(642) 27-28(58) 26(663) 26-27(34)
25(333) 25-26(69) 24(326) 24-25(626)
Več...

Leto objave

2019(1290) 2018(1381) 2017(1393) 2016(1489)
2015(1521) 2014(1609) 2013(1714) 2012(1792)
2011(1881) 2010(1951) 2009(1971) 2008(1805)
2007(1720) 2006(1420) 2005(1033) 2004(910)
2003(1106) 2002(999) 2001(886) 2000(775)
1999(786) 1998(702) 1997(704) 1996(610)
1995(837) 1994(434) 1993(588) 1992(461)
1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov